Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Thesis
Number of items: 189.

Article

Aleesa, A. M. and Zaidan, B. B. and Zaidan, A. A and Mad Sahar, Nan (2004) Review of intrusion detection systems based on deep learning techniques: coherent taxonomy, challenges, motivations, recommendations, substantial analysis and future directions. Neural Computing and Applications, 13 (3). ISSN 0941-0643

Thesis

A. Hamid, Rahayu (2004) Bioactivity classification of anti aids compounds using neural network and support vector machine: a comparison. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Aziz, Mohd Azlan (2004) Kajian mengenai kesesuaian modul subjek pengaturcaraan Java di kalangan pelajar politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Rahman, Mohd Faizal (2004) Gaya belajar pelajar tingkatan lima aliran perdagangan di lima buah sekolah menengah teknik : suatu kajian. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Rahman, Mohd Faizal (2004) Gaya belajar pelajar tingkatan lima aliran perdagangan di lima buah sekolah menengah teknik : suatu kajian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Salam, Suhaila Azura (2004) Analisis keperluan pengguna bagi menghasilkan papan cerita untuk perisian pembelajaran amali: ujian ayakan bagi matapelajaran kejuruteraan jalan raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd. Jalil, Md Hidayat (2004) Persepsi terhadap profesyen juruaudit di kalangan pelajar aliran perdagangan sekolah menengah teknik sekitar Negeri Sembilan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd. Latif, Noor Azliza (2004) Aliran lapisan sempadan olakan bebas terhadap silinder membulat dan mengufuk deng an syarat sempadan isoterma. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd. Latif, Noor Azliza (2004) Aliran lapisan sempadan olakan bebas terhadap silinder membulat dan mengufuk dengan syarat sempadan isoterma. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Kadir, Aeslina (2004) Landfill leachate treatment performance in subsurface flow constructed wetlands using safety flow system. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rashid, Norbizuna (2004) Pembangunan modul pembelajaran terarah kendiri mengenai konsep dan gelagat kos bagi mata pelajaran perakaunan kos di Politeknik Sultan Hj. Ahmad Shah, Kuantan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Razak, Muhammad Razuan (2004) Kajian kebolehlaksanaan CD-ROM interaktif bagi subjek Hidraulik (BTA 2063) topik Aliran Seragam Dalam Saluran Terbuka di KUITTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Razak, Muhammad Razuan (2004) Kajian kebolehlaksanaan CD-ROM interaktif bagi subjek Hidraulik(BTA 2063) topik Aliran Seragam Dalam Saluran Terbuka di KUITTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Shukor, Nor Hidayah (2004) Pembangunan modul pembelajaran autocad dan kajian penerimaan pelajar. Satu kajian kes di Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Shukor, Nor Hidayah (2004) Pembangunan modul pembelajaran autocad dan kajian penerimaan pelajar. Satu kajian kes di Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Shukor, Shazmin Aniza (2004) Smart thermal comfort system: a development of the fundamental control algorithm. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Shukor, Shazmin Aniza (2004) Smart thermal comfort system: a development of the fundamental control algorithm. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Sukor, Jumadi (2004) Use of GPS and radiosonde data for estimating water vapour attenuation on satellite-earth links. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Sukor, Jumadi (2004) Use of gps and radiosonde data for estimating water vapour attenuation on satellite-earth links. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Azman (2004) Pembangunan laman web prosedur amalan keselamatan bengkel kayu bagi membantu proses pembelajaran di KUITTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Azman (2004) Pembangunan laman web prosedur amalan keselamatan bengkel kayu bagi membantu proses pembelajaran di KUiTTHO. Masters thesis, Fakulti Teknologi Kejuruteraan.

Abdullah, Haryanti (2004) Kreativiti pengajaran di kalangan guru-guru teknikal : satu kajian kes Sekolah Menengah Teknik Kluang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Haryanti (2004) Kreativiti pengajaran di kalangan guru-guru teknikal : satu kajian kes di Sekolah Menengah Teknik Kluang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Nor Rul Hasma (2004) Electron beam sterilization. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Nurul Azma (2004) Job shop scheduling problem (JSSP). Masters thesis, University of East Anglia.

Abdullah, Sabirin (2004) Kajian awal variabiliti ionosfera di Parit Raja, Batu Pahat pada bulan September 2004. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Sabirin (2004) Kajian awal variabiliti ionosfera di Parit Raja, Batu Pahat pada bulan september 2004. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Saiful Azizi (2004) Perlaksanaan program latihan industri bagi kursus Sijil Kejuruteraan Elektrik: satu kajian di Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Bachik (2004) Subjective and objective evaluation of fabric handle characteristics. Masters thesis, University of Leeds.

Abu Bakar, Noor Azma (2004) Penghasilan buku panduan kerja luar ukur takimetri bagi meningkatkan tahap kefahaman pelajar dalam pembelajaran secara amali. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Noor Azma (2004) Penghasilan buku panduan kerja luar ukur takimetri bagi meningkatkan tahap kefahaman pelajar dalam pembelajaran secara amali. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Rohaida (2004) Mengenalpasti istilah kejuruteraan elektrik yang bermasalah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Siti Zauyah (2004) Persediaan pelajar Sijil Pengurusan Pelancongan sebelum memasuki dunia pekerjaan dalam industri pelancongan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Hassan, Norzainariah (2004) Kebolehgunaan kit pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan prestasi pelajar: Satu tinjauan di KUITTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Hamzah (2004) Feasibility study on robot off-line programming and simulation using matlab tools; simmechanics and simulink packages. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Muhammad Shukri (2004) Embedded web server. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Noor Aliza (2004) Flood analysis of Sg. Galas at Dabong, Kelantan by using the HEC-HMS software. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad, Noor Aliza (2004) Flood analysis of Sg. Galas at Dabong, Kelantan by using the HEC-HMS software. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad, Sarawati (2004) Penghasilan transparensi berkonsepkan peta minda mata pelajaran P 420 undang-undang syarikat di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad Zaki, Munirah (2004) Penghasilan CD interaktif Pengenalan Kepada Multimedia (CDiPKM) sebagai ABBM : kajian penggunaannya ke atas pelajar Sarjana Muda Teknologi Maklumat di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ali Munir, Handy (2004) Sistem kawalan banjir dengan menggunakan mikropengawal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Aman, Hannani (2004) Implementing security framework of electronic business application. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ambak, Kamarudin (2004) Determining the effects of different posted speed limits on highway. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ambak, Kamarudin (2004) Determining the effects of different posted speed limits on highway. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Arbaiy, Nureize (2004) Pest activity prognosis in rice fields using fuzzy expert system approach. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Awang, Muhamad Khairudin (2004) Prediction of noise radiation on cylinder head. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Adi @Jumaat, Md. Syadiqin (2004) Penghasilan papan pengawal mikro (PPM) dan kesesuaian penggunaannya kepada Pelajar Diploma Kejuruteraan Elektronik di Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Bahari, Azurahani (2004) Kepuasan kerja di kalangan pensyarah: kajian kes perbandingan Politeknik Ungku Omar dan Kolej Cosmo Point. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Che Musa, Noradilah (2004) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran mesyuarat syarikat dan pelaksanaannya : satu kajian kes di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Che Seman, Fauziahanim (2004) Chebyshev approximation of discrete polynomials and splines. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Che Seman, Fauziahanim (2004) Chebyshev approximation of discrete polynomials and splines. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Cholan, Noran Azizan (2004) Moving object detection in a sequence of images taken from non-stationary camera. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Chua, King Lee (2004) The investigation on the factors that affect the resistance of drain-to-source in semiconductor packaging. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Daniyal, Hamdan (2004) Study on interoperability problems among CAD/CAM systems in automotive industry. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Darmin, Darni (2004) Kaedah pembelajaran lukisan kejuruteraan berasaskan simulasi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Darmin, Darni (2004) Kaedah pembelajaran lukisan kejuruteraan berasaskan simulasi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Fathil, Nor Fathimah (2004) Kajian perbandingan dari aspek program di Institut Latihan Perindustrian (ILP) dan Akademi Binaan Malaysia (ABM): satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hamid, Halina (2004) Pembangunan web CD prosedur kerja luar ukur teodolit makmal teknologi ukur pembinaan, KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hamid, Halina (2004) Pembangunan web cd prosedur kerja luar ukur teodolit makmal teknologi ukur pembinaan, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hamid Ali, Firkhan Ali (2004) Vulnerability analysis on the network security by using Nessus. Masters thesis, Universiti Teknologi MARA.

Hanafi, Noor Hasnizam (2004) Energy forecast using linear regression methods. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hat, Mohd. Kamal (2004) Pembinaan pakej trainer board mikro pengawal 16F84 : kajian terhadap kesesuaian penggunaanya sebagai ABBM bagi mata pelajaran sistem mikropemproses dan mikro pengawal di kalangan Pelajar Kejuruteraan Elektrik pada peringkat ijazah pertama di KUITTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hj Rosdi, Hjh Mariana (2004) Pembangunan CD ROM interaktif bagi tajuk ECG library interactive. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Husin @ Che Hamat, Mohd Azian (2004) Penghasilan dan penilaian modul pemetaan minda dalam subjek Undang-undang Syarikat (P420) di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Husin @ Che Hamat, Mohd Azian (2004) Penghasilan dan penilaian modul pemetaan minda dalam subjek undang-undang syarikat (P420) di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hussain, Harison (2004) Analisis keupayaan pembelajaran maya dan realiti (sistem pneumatik) di kalangan Pelajar Pendidikan Teknik dan Vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hussain, Mohamad Reduan (2004) Program Pendidikan Khas (pekak) di Institusi Pendidikan Teknikal Kementerian Pendidikan Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

IBRAHIM, ISMAIL (2004) Identification of a probability distribution for extreme rainfall series in east Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ibrahim, Ismail (2004) Identification of a probability distribution for extreme rainfall series in East Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim, Samsinor (2004) Penghasilan dan penilaian video pembelajaran (CD) bagi mata pelajaran Prinsip Ekonomi (BPA 1013) bertajuk permintaan dan penawaran di KUITTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ibrahim, Samsinor (2004) Penghasilan dan penilaian video pembelajaran (CD) bagi mata pelajaran Prinsip Ekonomi (BPA 1013) bertajuk permintaan dan penawaran di KUITTHO / Samsinor Ibrahim. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Isa, Muzamir (2004) Investigation in fuel cells using 'hydro-genius teach'. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Mohd. Faizal (2004) Penghasilan dan kajian tentang modul pembelajaran prinsip kejuruteraan elektrik (PKE1) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Norhafizah (2004) Pembangunan Modul Pengurusan dan Identifikasi Stail Kepimpinan (MPISK) untuk latihan dan pendidikan bagi sektor penghasilan seramik di Johorcraft Village, Simpang Renggam, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Ismil, Abdull Sulaiman (2004) Penghasilan manual garis panduan pembinaan item aneka pilihan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jaafar, Azman (2004) Kajian sifat mekanikal papan serpai berlapis mengandungi habuk kayu gergaji. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jaafar, Jusma (2004) Tinjauan gaya pembelajaran pelajar-pelajar pekak di Sekolah Pendidikan Khas Besut, Terengganu : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jalil, Mas Rahayu (2004) Leachate migration path estimations and groundwater quality analysis near a solid waste dumping site at Kampong Kelichap, Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jalil, Mas Rahayu (2004) Leachate migration path estimations and groundwater quality analysis near a solid waste dumping site at Kampong Kelichap, Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamil, Norhayati (2004) Ketrampilan teknikal dan generik pekerja lepasan Sijil Kemahiran Malaysia di industri mampu menjana k-workers mengikut perspektif pengurus industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jufri, Nor Wariza (2004) Keberkesanan kurikulum Kejuruteraan Awam Berkaitan Alam Sekitar dalam pembentukan kesedaran pelajar terhadap alam sekitar: kajian kes di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Univcrsiti Teknologi Tun l-1ussein Onn.

Jufri, Nor Wariza (2004) Keberkesanan kurikulum Kejuruteraan Awam berkaitan alam sekitar dalam pembentukan kesedaran pelajar terhadap alam sekitar : Kajian kes di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jumaat, Siti Amely (2004) Analisis talian penghantaran kuasa sistem Dwi-Litar tiga-fasa dan sistem enam-fasa. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

KSM Kader Ibrahim, Babul Salam (2004) Control of A 2 D.O.F direct drive robot arm using integral sliding mode control. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kahar, Noorfadhilah (2004) Pembangunan cd rom interaktif aplikasi microsoft excel bagi pelajar sijil kejuruteraan elektrik di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kamarudin, Kamarul-Azhar (2004) Air staging combustion and emission from oil burner. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Kesot, Mohd Jahaya (2004) QUAL2E simulation of selected pollutant constituents for Semberong River, Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kesot, Mohd Jahaya (2004) QUAL2E simulation of selected pollutant constituents for Semberong River, Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khirotdin, Khairilhijra (2004) Manufacture of cylinders with axial imperfections. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Khirotdin, Rd. Khairilhijra (2004) Manufacture of cylinders with axial imperfections. Masters thesis, University of Liverpool.

Kulian @ Abd Karim, Ernie (2004) Pembangunan WEBCD makmal geoteknik : ujikaji graviti tentu tanah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Maimun @ Mahmood, Ainor Izmira (2004) Kajian keberkesanan penggunaan modul pembelajaran bagi mata pelajaran sistem elektronik 2 (e2002) bagi pelajar kejuruteraan elektrik di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mashudi, Nurul Huda (2004) Proses maklumbalas permasalahan menganjurkan kursus dalam pendidikan berterusan jangka pendek teknik dan vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mashudi, Nurul Huda (2004) Proses maklumbalas permasalahan menganjurkan kursus dalam pendidikan berterusan jangkapendek teknik dan vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Maskin, Masliza (2004) Peningkatan tahap pendidikan pensyarah dalam kerjaya: satu tinjauan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Masood, Ibrahim (2004) SPC charting procedure for monitoring of small and large shifts in process mean. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mat Hashim, Noriza (2004) Kajian rekabentuk dan susun atur perabot dan peralatan makmal perpaipan - satu cadangan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mat Hashim, Noriza (2004) Kajian rekabentuk dan susunatur perabot dan peralatan makmal perpaipan - satu cadangan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Il, Mohd Zainal (2004) Hubungan di antara status Sosio Ekonomi (SSE) keluarga dengan pencapaian akademk : satu kajian ke at as pelajar aliran teknikal di Sekolah Menengah Teknik Negeri Sembilan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mat Il, Mohd Zainal (2004) Hubungan di antara status sosio ekonomi (SSE) keluarga dengan pencapaian akademik : satu kajian ke atas pelajar aliran teknikal di Sekolah Menengah Teknik Negeri Sembilan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Puzi, Azuyaria (2004) Penghasilan modul berasaskan multimedia bagi mata pelajaran perdagangan di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md Shab, Noorzehan Fazahiyah (2004) Aliran lapisan sempadan olakan bebas berlamina terhadap sfera pejal dalam bendalir likat. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Md Shab, Noorzehan Fazahiyah (2004) Aliran lapisan sempadan olakan bebas berlamina terhadap sfera pejal dalam bendalir likat. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Md Yusoff, Ros Saidatunnaziah (2004) Penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan di Sekolah Menengah Bestari. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Yusoff, Ros Saidatunnaziah (2004) Penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan di sekolah menengah bestari. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md. Atan, Aliza (2004) Penghasilan modul teori perancangan berbentuk cd-rom lnteraktif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md. Yassin, Azlina (2004) Land use management and urban development in West Europe. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Minhat, Norhasyila (2004) Pemilihan kerjaya di kalangan pelajar aliran perdagangan sekolah menengah teknik : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Minhat, Norhasyila (2004) Pemilihan kerjaya di kalangan pelajar aliran perdagangan sekolah menengah teknik : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mohamad, Ahmad Johari (2004) Robust power system stabilizer design based on LMI optimization approach. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad, Harulnizam (2004) Implementing security framework of electronic business application. Masters thesis, Fakuiti Teknologi Kejuruteraan.

Mohamad, Hazilah (2004) Penghasilan modul pembelajaran berkomputer (MPB) "air bekalan: proses pembersihan air" bagi Pelajar Kejuruteraan Awam di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad @ Mohd Nor, Aryuziyanti (2004) Penggunaan ABBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran lukisan kejuruteraan: satu kajian kes di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Mohd Rusllim (2004) Decision tree-based approach for online management of pem fuel cells for residential application. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Nor Hidayah (2004) Pembinaan e-modul mata pelajaran hidrologi : kajian di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed Hakke, Emy Satira Azrin (2004) Pembangunan persembahan elektronik berasaskan klip video dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Asrah, Norhaidah (2004) Suatu perbandingan penilaian prestasi pelajar mengikut kaum di Fakulti Sains Dan Teknologi, UKM: kaedah model linear bayesian dan model linear klasik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Asrah, Norhaidah (2004) Suatu perbandingan penilaian prestasi pelajar mengikut kaum di Fakulti Sains dan Teknologi, UKM: kaedah model linear bayesian dan model linear klasik. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Isa, Zailan (2004) The development of performance measurement framework in the management of public office buildings in Malaysia. Doctoral thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Jamir, Norasni (2004) Membangunkan perisian pendidikan yang menggunakan video untuk meningkatkan tahap pemahaman dalam proses pengajaran dan pembelajaran statistik dalam kejuruteraan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Jamir, Norasni (2004) Membangunkan perisian pendidikan yang menggunakan video untuk meningkatkan tahap pemahaman dalam proses pengajaran dan pembelajaran statistik dalam kejuruteraan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Khathri, Akasyah (2004) Merekabentuk dan menilai peralatan serbaguna untuk ujikaji keseimbangan daya, roda tenaga dan peluncuran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Shah, Shaharil (2004) Investigation of the effects of fabrication tolerances in microwave thick-film circuits. Masters thesis, University of Surrey.

Mohd Yunus, Khairul Nizam (2004) Penggunaan kaca buangan sebagai agregat halus dalam turapan asfalt. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yunus, Khairul Nizam (2004) Penggunaan kaca buangan sebagai agregat halus dalam turapan asfalt. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mokhtar, Syamsiah (2004) Pembangunan dan penilaian modul berbantukan komputer bagi subjek pemasaran : Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mokhtar, Syamsiah (2004) Pembangunan dan penilaian modul berbantukan komputer bagi subjek pemasaran: Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Morsin, Marlia (2004) Fabrication, characterization and optimization of in-house MOSFET transistor using spin on dopant technique. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mukhtar, Affidah Mardziah (2004) Program latihan industri di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn : kajian terhadap perlaksanaan sistem penilaian. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Musa, Sabariah (2004) Peramalan siri masa aliran sungai dengan kaedah ARIMA dan pelicinan eksponen. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, Mahfuzah (2004) Connection of siemens PLC to labview using OPC. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muzafar, Siti Asmiza (2004) Kemampuan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan program pendidikan khas bagi pelajar cacat pendengaran (pekak) dalam program sijil dan diploma politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nasir, Noraziha (2004) Kecekapan dan keperluan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional dalam program latihan mengajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Nasir, Noraziha (2004) Kecekapan dan keperluan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional dalam program latihan mengajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ng, Lee Ping (2004) A study of watermarking methods in medical application. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Ngah, Hasnah (2004) Tinjauan kelaziman gaya pengajaran pensyarah kejuruteraan menurut perspektif pelajar di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Maziah (2004) Penghasilan e-manual kerja amali mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa : Kajian di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Maziah (2004) Penghasilan e-manual kerja amali mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa: kajian di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Raja Ahmad, Raja Nadia (2004) Penghasilan e-album untuk proses rawatan air sebagai medium pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Raja Ahmad, Raja Nadia (2004) Penghasilan e-album untuk proses rawatan air sebagai medium pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ramli, Azizul Azhar (2004) Web usage mining for UUM learning care using association rules. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ramli, Azizul Azhar (2004) Web usage mining for UUM learning care using association rules. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ramli, Khairun Nidzam (2004) Prestasi dan perlaksanaan kawalan kuasa untuk sistem W-CDMA. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rashed, Abdul Ghani (2004) Pembangunan interaktif cd-rom untuk subjek global positioning system (GPS) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rashid, Farawaheeda (2004) Satu model awal jaminan kualiti bagi pendidikan berterusan kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rashid, Farawaheeda (2004) Satu model awal jaminan kualiti bagi pendidikan berterusan kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rosdi, Mariana (2004) Pembangunan CD-ROM interaktif bagi tajuk ECG Library Interactive. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rosli, Norlini (2004) Tinjauan kesesuaian perisian interaktif yang dibina berdasarkan papan cerita bagi topik Pengenalan Kepada Multimedia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sabudin, Sulastri (2004) Defect analysis on investment casting: a case study. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sadikin, Azmahani (2004) Modelling of the flow of refrigerant 134a in capillary tubes. Masters thesis, Cranfield University.

Saharan, Sabariah (2004) Analisis tahap pencapaian pelajar di Fakulti Sains dan Teknologi, UKM dengan menggunakan model linear berhierarki. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Saharan, Sabariah (2004) Analisis tahap pencapaian pelajar di Fakulti Sains dan Teknologi, UKM dengan menggunakan model linear berhierarki. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sahdan, Mohd Zainizan (2004) Mask design, fabrication and test NMOS transistor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sahekhaini, Asnizah (2004) Permodelan pendidikan jarak jauh (PJJ) Program Pengurusan Teknologi Dikolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sahekhaini, Asnizah (2004) Permodelan pendidikan jarak jauh (PJJ) Program Pengurusan Teknologi di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Saon, Sharifah (2004) Adaptive noise cancellation by LMS algorithm. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sari, Suhaizila (2004) Pembelajaran berasaskan masalah (PBM) dalam memberikan langkah penyelesaian masalah, motivasi dan minat pelajar terhadap bab litar arus terus: satu kajian di SMT Bukit Katil, Melaka. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Selamat, Mohd Anuar (2004) Penilaian penggunaan pro-trainer dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) mata pelajaran robotik dan sistem kawalan (DTE 3593) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shaik Ismail, Siti Mahani (2004) Pembangunan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) keusahawanan dalam topik isu keusahawanan bagi pelajar diploma di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shaik Ismail, Siti Mahani (2004) Pembangunan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) keusahawanan dalam topik isu keusahawanan bagi pelajar diploma di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sulaiman, Erwan (2004) Mitigation of am interference in digital transmission. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Suratkon, Azeanita (2004) The change in roles of architec's and quantity surveyor's from conventional to partnering approach. Masters thesis, Heriot-Watt University.

Suratkon, Azeanita (2004) The change in roles of architects and quantity surveyor's from conventional to partnering approach. Masters thesis, Hariot-Watt University.

Syed Ahmad, Syarifah Nur Aqida (2004) Porosity study and effects on mechanical properties of discontinuous reinforced metal matrix composite (DRMMC). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Syed Ahmad, Syarifah Nur Aqida (2004) Proposity study and effects on mechanical properties of discontinuous reinforced metal matrix composite (DRMMC). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tuan Mat, Tuan Rozilaazawani (2004) Kualiti pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar kejuruteraan di KUiTTHO dari aspek kognitif dan afektif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tuan Mat, Tuan Rozilaazawani (2004) Kualiti pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar kejuruteraan di KUiTTHO dari aspek kognitif dan afektif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tukiran, Zarina (2004) Penggunaan perisian Rational Rose dalam merekabentuk sistem maklumat perkilangan (sistem inventori). Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ubin, Aizan (2004) Characterization of electric field distribution in a GTEM cell. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Usoff, Mohd Yuzha (2004) Penghasilan perisian P&P berasaskan CD-ROM interaktif bagi topik Unjuran Stereografik dalam mata pelajaran Geologi Kejuruteraan (BKA 3023), di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Usoff, Mohd Yuzha (2004) Penghasilan perisian P&P berasaskan CD-ROM interaktif bagi topik Unjuran Stereografik dalam mata pelajaran Geologi Kejuruteraan (BKA 3023), di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

V. Doraisamy, Sunitha (2004) Pembangunan modul pembelajaran kejuruteraan rekabentuk struktur bagi kursus kejuruteraan awam di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Ibrahim, Mohd Haziman (2004) Water permeability of foamed concrete. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Ibrahim, Mohd Haziman (2004) Water permeability of foamed concrete. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Mohamed, Wan Afnizan (2004) Adsorption of phenol from aqueous solutions using incinerated sewage sludge. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Wan Mustaffa, Wan Nurazlin (2004) Flood monitoring system. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yahya, Noor Faizah (2004) Persepsi pelajar terhadap keberkesanan pengajaran guru pengajian keusahawanan: satu kajian di Sekolah Menengah Teknik Alor Setar, Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Muhamad Sujairi (2004) Aplikasi pengajaran dan pembelajaran berasaskan laman web bagi prosedur amali perkhidmatan bangunan (C434) di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusop, Yusmarnita (2004) A study in industrial robot programming. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zainal, Aznira (2004) Pengurusan masa pelajar Kejuruteraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Universiti Sains Malaysia (USM) : ke arah pembinaan jadual pengurusan masa pelajar kejuruteraan secara jarak jauh. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zainal, Rina Ilyana (2004) Amalan komunikasi berkesan di kalangan usahawan tempatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zainal, Rina Ilyana (2004) Amalan komunikasi berkesan di kalangan usahawan tempatan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakaria, Mohd Zaim (2004) Pembangunan video dokumentari pendidikan bagi mata pelajaran teknologi konkrit. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zakaria, Mohd Zaim (2004) Pembangunan video dokumentari pendidikan bagi mata pelajaran teknologi konkrit. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zinal, Nabiah (2004) Sensor material characterisation for magnetometer application. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zinal, Nabiah (2004) Sensor material characterisation for magnetometer application. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zulkefli, Zainordin Firdaus (2004) Penghasilan dan penilaian modul CD pembelajaran kejuruteraan awam tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zulkefli, Zainordin Firdaus (2004) Penghasilan dan penilaian modul cd pembelajaran kejuruteraan awam tingkatan 4. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zulkifli, Hasliza (2004) Penghasilan manual prosedur kerja amali perpaipan, Jabatan Pendidlkan Teknik Dan Vokasional, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

This list was generated on Thu Nov 30 12:50:38 2023 +08.