UTHM Institutional Repository

Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 146.

A

Abdul Mutalib, Roshila (2002) Pembinaan Sistem Pangkalan Data Pusat Sumber KUiTTHO:kajian terhadap penggunaan pusat sumber JPTV, FTK KUiTTHO dengan sistem pangkalan data yang dibina. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Ab Hadi, Mohd Yusop (2002) Kesediaan menceburi kerjaya perguruan: satu kajian kes di kalangan pelajar-pelajar IPT aliran Pendidikan Teknik dan Vokasional. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Guru 2002, 19-20 Mei 2002, Alor Setar, Kedah.

Ab Rahman, Azmanirah (2002) Kajian kesesuaian pembinaan panduan menghasilkan projek bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrk KUiTTHO dalam persekitaran latihan berasaskan komputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab Sani, Siti Norlina (2002) Kajian bersesuaian terhadap garis panduan laman web P & P berkesan bagi pensyarah-pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab. Rahman, Fauzan (2002) Tahap kompetensi lulusan Diploma Akauntansi Politeknik :satu kajian persepsi majikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abas, Hafizah Rina (2002) Tinjauan terhadap perlaksanaan penilaian berterusan dalam meningkatkan prestasi akademik pelajar menurut persepsi pensyarah dan pelajar semester 2, Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Karim, Norshahanis (2002) Tinjauan keberkesanan dan penerimaan pelajar-pelajar tahun akhir mengenai perkhidmatan dan kaunseling kerjaya di Jabatan Perdagangan Politeknik dalam pemilihan kerja. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abd Razak, Kamal Firdausi (2002) Portal pendidikan teknik dan vokasional: satu analisis di kalangan pelajar Sarjana Teknik dan Vokasional Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abdul Aziz, Azrul Nizam (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar jurusan Diploma Akauntansi di Politeknik-Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abdul Halim, Faizatul Hafilah (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri "prosedur penubuhan syarikat sendirian berhad" dalam usaha melahirkan siswazah usahawan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Hamid, Muhammad Fairuzzairi (2002) Penghasilan garis panduan pembinaan item ujian buatan guru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Manah, Mohd Hoirie (2002) Keperluan perkhidmatan e-kaunseling berasaskan laman web di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Manan, Munirah (2002) Pembinaan dan pengujian manual siri transparensi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahim, Nor Hawanis (2002) Penghasilan modul pengajaran kendiri (MPK) mata pelajaran teknologi binaan dan bahan II bagi kegunaan pensyarah dan pelajar kursus ukur bahan di Politeknik Sultan Halim Mu'adzam Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abdul Rahman, Md Baharuddin (2002) Kepentingan pendidikan teknik dan vokasional serta kemahiran generik : kajian ke atas usahawan projek sekitar jajahan Kota Bharu dan Pasir Mas. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Razak, Azizah (2002) Penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar : satu tinjauan ke atas pelajar diploma dan sarjana muda KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Abdul Hasnal (2002) Kajian keberkesanan dan kesesuaian program Diploma Akauntansi Politeknik di dalam praktis. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Rohaila (2002) Kefahaman pelajar institusi pengajian tinggi terhadap pemasalahan gangguan seksual : satu tinjauan di kalangan pelajar KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Mariam (2002) Keberkesanan penggunaan model dalam pengajaran dan pembelajaran Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan mempengaruhi prestasi pelajar di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abu Bakar, Mohd Fauzi (2002) Kemahiran menilai maklumat web satu tinjauan di kalangan pelajar Diploma Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Siti Zakiah (2002) Modul pembelajaran kadar kendiri perisian lembaran elektronik (MS Excel) bagi matapelajaran pengenalan komputer (P104) untuk meningkatkan kemahiran teknologi maklumat di kalangan pelajar diploma perakaunan politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Zakaria, Nik Reduan (2002) Kajian tahap masalah dalam pencarian maklumat : satu tinjauan di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional dan pembinaan laman web INCAMPNET. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, A.Azman (2002) Merekabentuk dan menilai modul pengajaran dan pembelajaran Mekanik Pepejal 1 (MMPI) bagi kursus Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Adiebah (2002) Pengaplikasian pembelajaran terarah kendiri dalam subjek percukaian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Azrina (2002) Pembangunan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri: pembangunan kemahiran dalam penyelidikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Ahmad, Mohammad Noh (2002) Teknologi kerangka web (web template) dalam pembinaan laman web pendidikan kelas maya (e-classroom) secara online. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Rosida (2002) Ke arah pembangunan e-modul pengajaran dan pembelajaran: satu tinjauan program latihan perisian blackboards terhadap pensyarah KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad , Sariah (2002) Penghasilan manual keselamatan bengkel kimpalan : satu tinjauan di Institut Latihan Perindustrian Muar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad Zaini, Mohd Shahrir (2002) Konsep keislaman dalam rekabentuk kurikulum pelancongan di sebuah Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Alias, Maizam and Black, Thomas R and Gray, David E (2002) Effect of instruction on spatial visualization ability in civil engineering students. International Education Journal, 3 (1).

Alias, Maizam and Gray, David E. and Black, Thomas R. (2002) Attitudes towards sketching and drawing and the relationship with spatial visualisation ability in engineering students. International Education Journal, 3 (3). pp. 165-175. ISSN 14431475

Antonisamy, Dorries (2002) Pembinaan dan penilaian Program Rekabentuk Rasuk Keluli (PRRK) sebagai alat kognitif dalam pembelajaran rekabentuk struktur di kalangan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam KUiTTHO Dorries Antonisamy. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Ayob, Noni Lela Hayati (2002) Tahap kepuasan bekerja dan motivasi kerja di kalangan pekerja industri pelancongan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Aziz, Fauziah (2002) Penilaian awal perisian multimedia interaktif bertajuk Kekuatan dan Kestabilan Binaan di salah sebuah sekolah rendah di Parit Raja, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

B

Bagu, Pitus@Vitus (2002) Penghasilan manual ringkas penggunaan alat Total Station sokkia set5f dan perisian Sdr Mapping & Design untuk automasi ukur topografi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

C

Chai, Teck Jung (2002) Keselesaan pelajar KUiTTHO terhadap penggunaan bangunan yang telah diubahsuai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Chen, Mei Cheng (2002) Investigating the use of the e-mail in the teaching and learning of a technical subject among Politeknik Ungku Omar students. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

E

Elias, Sarina (2002) Kemahiran menggunakan peralatan dan perisian dalam menghasilkan produk ukur : satu tinjauan ke atas pelajar diploma ukur tanah di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Esa, Ahmad (2002) Tinjauan ke atas penggunaan sistem operasi novell di institusi pendidikan teknikal - satu kajian kes. In: Seminar Kebangsaan Sains, Teknologi & Sains Sosial, 27 dan 28 Mei 2002, Kuantan, Pahang.

Esa, Ahmad and Ab Hadi , Mohd Yusop and Md Yunos, Jailani (2002) Knowledge, practice and attitude of small businessman towards business ethics: a pilot study. In: Persidangan Kebangsaan Etika Gunaan dan Profesional, 2002, UKM Bangi.

Esa, Ahmad and Mohd Yunos , Jailani and Ab Hadi, Mohd Yusop (2002) Keperkasaan bahasa melayu dalam kurikulum pendidikan teknik dan vokasional : satu kajian kes di institusi pendidikan teknikal di Malaysia. In: Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing Ke-2, 2002, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Esa, Ahmad and Mohd Yunus, Jailani (2002) Memartabatkan profesion pendidikan menerusi penilaian kerja amali (PEKA). In: Persidangan Kebangsaan Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah 2002 , 2002, Universiti Sains Malaysia.

Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2002) Malay images in internet: reality and obstacle. In: Prosiding Simposium Melayu Malaysia, 2002, UKM Bangi.

Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2002) Persepsi pelajar institusi pengajian tinggi terhadap peperiksaan merujuk buku. In: Persidangan Kebangsaan Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah 2002 , 2002, Universiti Sains Malaysia.

Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2002) The open book examination. In: International Conference on University Learning and Teaching: Isssues and Challenges (InCULT 2002), 14 & 15 Oktober 2002, Concorde Hotel, Shah Alam.

F

Fikri, Afandi (2002) Peluang kerjaya industri pelancongan bagi pelajar kursus Diploma Pengurusan Pelancongan politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Foo, Jyy Wei (2002) Investigating the use of an online classroom in understanding the learning process of KUiTTHO students. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Foo, Jyy Wei (2002) Investigating the use of an online classroom in understanding the learning process of KUiTTHO students. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Frey Khan, Rose Sharijan (2002) Pembinaan enjin pencari ODITS (Online Database for Information Technology Student) di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

G

Ghazali, Nurol Aleyzan (2002) Penghasilan iklan bercetak sebagai media pengajaran bagi kursus perdagangan: satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

H

Hasbollah, Md Fadzil (2002) Kaedah penulisan ilmiah yang diterima pakai pensyarah JPTV KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hamzah, Anafiah (2002) Tinjauan ke atas persepsi pensyarah terhadap pendidikan secara online di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hanis, Siti Aishah (2002) Modul pengajaran elektronik digit dan sistem logik bagi fakulti teknologi kejuruteraan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Mazlina (2002) Peluang kerjaya lepasan SPMV dalam bidang elektronik di sektor industri bagi menghasilkan carta aliran kerjaya : satu kajian di tiga buah kilang di daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Zulhazri (2002) Pembangunan sistem maklumat program latihan mengajar berasaskan web:satu kajian di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hashim, Noor Azlina (2002) Kesesuaian penggunaan perisian pendidikan berbentuk cd rom dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

I

Iberahim, Zuhaida (2002) Kesan penggunaan ABBM dalam mata pelajaran C 213 Teknologi Binaan dan Bahan : kajian kes di Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Ibrahim, Shuhaila (2002) Peluang kerjaya lepasan politeknik bidang elektronik dan elektronik dan elektrik di sektor perindustrian elektronik di daerah Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Isfa Kamal (2002) Pembangunan templat laman web interaktif untuk pensyarah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Izlin Zuriani (2002) Kualiti pensyarah politeknik lepasan Sarjana Pendidikan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Quyrul Zeta (2002) Penggunaan blackboard5 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna blackboard5 dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar sarjana semester 3, sarjana pendidikan teknik dan vokasional, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Isrulhasrita (2002) Tinjauan kesan penggunaan pakej pengajaran multi media ke atas sikap pelajar terhadap proses pembelajaran di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Muhd. Nazmi (2002) Kajian persekitaran di sebuah kolej universiti terhadap keselesaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Norhafizah (2002) Pembangunan modul pengurusan dan identifikasi stail kepimpinan (MPISK) untuk latihan dan pendidikan bagi sektor penghasilan seramik di Johorcraft Village, Simpang Renggam, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Norhayati (2002) Kajian kemahiran pelajar sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 3 KUiTTHO membangunkan courseware pendidikan dari segi teknologi dan teori pedagogi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

J

Johari, Ayob (2002) Profession perguruan dan ICT dalam pendidikan perguruan: pengalaman Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Guru 2002, 19-20 Mei 2002, Alor Setar, Kedah.

Jusoh, Suriawati (2002) Kajian ke atas sikap para pelajar terhadap kaedah pembelajaran bermodul menggunakan modul pembelajaran kendiri kartografi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jusoh, Ahmad Yusni (2002) Persepsi pelajar terhadap panduan keselamatan makmal kejuruteraan awam KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

K

Kamarudin, Mardziah (2002) Tinjauan terhadap tahap kesedaran keselamatan pekerja binaan dan kontraktor menurut persepsi pelajar semester v dan vi Diploma Kejuruteraan Awam Politeknik Ungku Omar, Ipoh yang menjalani latihan industri di tapak bina. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kamsi, Rozi (2002) Satu sintesis terhadap reka bentuk dokumen kawalan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kang, Sian Lee (2002) A study on the application of Nicenet for learning. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khalil, Noor Azalina (2002) Kesediaan pelajar diploma kejuruteraan awam di politeknik sebelum menjalani latihan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Kosnin@Sarkon, Mohd Khaspi (2002) Keperluan bidang-bidang kemahiran di sektor perindustrian masa kini: satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

L

Lian, Ai Chen (2002) Merekabentuk, menilai kesesuaian dan mengkaji keberkesanan modul pengajaran kendiri (MPK). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Libau, Charles Muling (2002) Meneliti perlaksanaan amalan keselamatan di bengkel pendawaian elektrik di Politeknik Kuching, Sarawak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Lim, Boon Ping (2002) Mengenalpasti masalah dalam pembelajaran amali PLC (Programmable Logic Controller) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

M

Mustapha, Syamsul Affandi (2002) Pengurusan program latihan mengajar yang sistematik dan efisyen : satu tinjauan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti teknologi Tun Hussein Onn.

Marjuki, Julia (2002) Transparensi sebagai pakej pengajaran:kajian terhadap kesesuaian penggunaan panduan ringkas di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mat, Rohana (2002) Pembangunan manual pengajaran dan pembelajaran berbantukan teknologi maklumat dan komunikasi ICA Nicenet. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Isa, Mohd Nizam (2002) Persepsi pensyarah tentang program perkembangan staf (PPS) di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md Safar, Md Nasir (2002) Aplikasi nilai murni dalam pengajaran: satu kajian di kalangan pensyarah jabatan Kejuruteraan Awam Polimas. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Md Yusof, Khairul Azman (2002) Penggunaan modul kejuruteraan jalan raya dalam pengajaran dan pembelajaran: satu kajian di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Md. Azali, Siti Fatimah (2002) Penilaian terhadap modul pembelajaran teori kos pengeluaran di Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad, Ahmad Yusri (2002) Tinjauan terhadap amalan pengurusan masa di kalangan pelajar melayu Diploma Kejuruteraan Awam di politeknik. Masters thesis, Fakulti Teknologi Kejuruteraan.

Mohamad Jaya, Nur Syamsinar Fadhilah (2002) Kearah cadangan mewujudkan kursus sistem maklumat geografi (GIS) di Politeknik :kajian terhadap faktor-faktor pemilihan kerjaya dalam bidang GIS di kalangan pelajar diploma ukur tanah, Politeknih Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad Nur, Hanirah (2002) Persepsi pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik terhadap program latihan industri Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Piah, Norliza (2002) Penyediaan dan penilaian modul asas rakaman video sebagai alat bahan bantu mengajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Abdoh, Fahrizal (2002) Penyediaan buku panduan keselamatan dan kesihatan di makmal Kejuruteraan Awam Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Alwi, Nor Shazlyn (2002) Pembinaan skala dan penentuan tahap pemikiran visual pelajar tahun satu Diploma Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO menggunakan set modul soalan matematik berkaitan trigonometri dan bulatan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Aripin, Rosilawati (2002) Kecenderungan kerjaya sebagai usahawan di kalangan pelajar bumiputera di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Ibrahim, Rahizana (2002) Meninjau kesediaan awal pelajar politeknik sebelum menjalani latihan industri dalam meningkatkan pengetahuan terhadap alam pekerjaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mohd Idris, Nor Rizan (2002) Penilaian terhadap modul pembelajaran pengiklanan (MPP) di Politeknik Port Dickon. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Noor, Mohd Safirul (2002) Kajian ke atas sikap pelajar dan pensyarah terhadap amalan keselamatan bengkel dan makmal : kajian kes di Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Safie, Noor Syaheeda (2002) Pembangunan modul latihan amali bagi topik mosek foto udara. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Said, Nor Damsyik (2002) Manual pengajaran berteraskan teknologi kejuruteraan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Taib, Arifah (2002) Mengkaji corak pengurusan masa:kaitannya dengan prestasi akademik dan peribadi pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd. Nor, Noraishah (2002) Kepuasan kerja dari aspek gaji dan bebanan kerja di kalangan guru:tinjauan di Sekolah Menengah Teknik di Kuala Terengganu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamad Hanafi, Nurfirdawati (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran berbantukan komputer bagi mata pelajaran Teknologi Bangunan dan Bahan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhammad, Norleeza (2002) Rekabentuk model sistem penjaminan kualiti bagi program pengajian peringkat ijazah yang berasaskan kejuruteraan dan teknologi di sebuah institusi pengajian tinggi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhammed, Nurazlinda Yahya (2002) Perlaksanaan modul latihan keusahawanan inkubator di Institusi Pendidikan Teknikal:satu kajian eksperimental. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mukhtar, Affidah Mardziah (2002) Program latihan industri di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: kajian terhadap perlaksanaan sistem penilaian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mustapha, M. and Masrom, A. K. and Mohammad, M. and Meh, B. and Harun, Zawati (2002) Changes of Fe matrix's lattice constant during liquid phase sintering of Fe-Cu-C compacts by x-ray diffraction techniques. Malaysian Journal of Science, 21 (A). pp. 59-64. ISSN 13943065

N

Nasroddin, Syafarizan (2002) Kaedah pendaftaran latihan industri secara berkomputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nordin, Mohd Zahari (2002) Penglibatan usahawan dalam perlaksanaan kerja kecil di Majlis Perbandaran Batu Pahat :satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Noruzaman, Ainul Haezah (2002) Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran teknikal secara "online " di kalangan pelajar Kejuruteraan Awam di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

O

Omar, Faizah (2002) Keberkesanan pembelajaran secara kolaboratif terhadap prestasi matapelajaran pengurusan perniagaan (P315) pelajar sijil simpan kira semester 4 di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Osman, Hanizah (2002) Pemantapan penilaian pembimbing dalam program latihan mengajar di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Hussain (2002) The ability of female lecturers in teaching engineering courses at university level: a perception of master students at Tun Hussein Onn University College of Technology. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Guru 2002, 19-20 Mei 2002, Alor Setar, Kedah.

Othman, Malisa (2002) Penggunaan laman web di dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Pelancongan Rekreasi (H310) :satu tinjauan di kalangan pelajar Pengurusan Pelancongan, Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Malisa (2002) Penggunaan laman web di dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Pelancongan Rekreasi (H310): satu tinjauan di kalangan pelajar Pengurusan Pelancongan, Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

P

P. Gomez, Christy (2002) A study of the situated practice of benchmarking in the UK construction industry. PhD thesis, University of Birmingham.

Po'a, Ayu Wirdawati (2002) Kajian terhadap amalan keselamatan dan kesihatan di Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

R

Raja Sulaiman, Raja Mahani (2002) Tinjauan terhadap gaya pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar semester tiga tahun 2002 Diploma Akauntansi di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Razik, Muhammad Ashlyzan (2002) Pengaruh motivasi dan kesannya terhadap prestasi akademik : tinjauan terhadap pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal sesi 1999/2000 KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

S

Sabidin, Farhana (2002) Perlaksanaan penilaian berterusan meningkatkan pencapaian akademik pelajar : satu kajian di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sabiran, Nurul Esly (2002) Masalah gangguan seksual : satu tinjauan di kalangan kakitangan akademik Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salleh, Bibie Sara (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Samat, Siti Mariam (2002) Tahap pengawalan pihak pengurusan politeknik dalam mengurangkan gejala sosial di kalangan pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sayed Salabudin, Syed Shaifulbhary (2002) Sistem maklumat pelajar Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Seman, Mohamad Anuar (2002) Penggunaan kaedah pengajaran koperatif Student Teams-Achievement Divisions (STAD) bagi pengajaran perakaunan kos 1 : kajian kes di Jabatan Perdagangan Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shaffai, Mohd Rakime (2002) Hubungan kecerdasan emosi dengan pencapaian akademik :kajian di kalangan pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shamsuri, Nurul Hayati (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri pengenalan kepada perakaunan : satu kajian kes di Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Siagian, Caroline Dame (2002) Satu kajian kualitatif dalam pembinaan polisi pengecualian jam kredit suatu panduan umum untuk pelajar diploma dari politeknik yang memohon masuk secara terus ke peringkat pengajian sarjana muda di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Sivanganam, Lalithambigai (2002) Communication skills: what do employers' expect? (workplace communication skills for engineering graduates). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Slat, Sulie (2002) Penghasilan dan penilaian manual pembelajaran terarah kendiri (MPTK) bagi hitungan isipadu kerja tanah menggunakan perisian SDR mapping & design. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Stapah @ Salleh, Mazura (2002) Penghasilan manual asas pembinaan laman web sebagai bahan rujukan pembelajaran pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kolej Universiti TeknologiTun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sulong, Rasyidah (2002) Penghasilan dan pengujian modul pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar mata pelajaran seni reka fesyen bagi kursus seni reka fesyen di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sulong, Sharmilla (2002) Kajian penggunaan NICENET bagi matapelajaran teknikal di kalangan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional, semester 1 sesi 2001 / 2002. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Syed Jaafar, Sharifah Noor Anita (2002) Penguasaan kemahiran generik dalam memenuhi kehendak pasaran kerja: kajian dikalangan pelajar semester akhir Diploma Kejuruteraan di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Syed Nordin, Siti Zarida (2002) Kajian kesesuaian CD ROM interaktif yang dibina bagi menghasilkan bahan pengajaran teknik dan vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

T

Tang, Hing Kwong (2002) Kepentingan pengetahuan dan kemahiran tentang penggunaan alat sistem keselamatan kebakaran di makmal Kejuruteraan Awam KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tee, Lian Yong (2002) Membina manual penerbitan CD interaktif dalam pendidikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Torman, Zaida (2002) Amalan teknik mengingat di kalangan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

W

W Mohd Shaufil, W Mohd Haniff (2002) Keberkesanan latihan mengajar menurut persepsi pensyarah politeknik lepasan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Hassan, Wan Hamiza (2002) Tahap kefahaman dan kebolehan penggunaan perisian Microsoft Word dalam pembelajaran di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Ishak, Wan Maimunah (2002) Kemahiran menggunakan perisian perakaunan dan pemprosesan perkataan (word processing)di kalangan pelajar diploma perakaunan: satu tinjauan di lima politeknik di Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Wan Mansor, Wan Hilmi (2002) Hubungkait antara sikap dan pengetahuan pelajar kejuruteraan awam terhadap amalan keselamatan di Bengkel Perkayuan, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Mohamed, Wan Noor Elyana (2002) Keusahawanan sebagai kerjaya : hubungan faktor-faktor pendorong terhadap minat dan kecenderungan pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik se Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Mohamed, Wan Noor Elyana (2002) Keusahawanan sebagai kerjaya:hubungan faktor-faktor pendorong terhadap minat dan kecenderungan pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik se Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Flussein.

Wan Mokhtar, Wan Nurul Hekmah (2002) Latar belakang pendidikan pensyarah dan persepsi pelajar terhadap pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik Ungku Omar, Perak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wang, Joan Yee Juen (2002) Kajian terhadap penggunaan teknologi maklumat di kalangan pensyarah Politeknik Kota Kinabalu, Sabah:ke arah penghasilan garis panduan ABM berasaskan teknologi maklumat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wee, Soo Lee (2002) Penghasilan modul motivasi kepuasan kerja terhadap staf elektronik perubatan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Y

Yee, Wui Chee (2002) Penghasilan modul komunikasi juru ukur tanah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yeoh, David and M Sani, Abdul Rahim and Tan, Yu Eng (2002) Load displacement parameters of metal plate connection in Kempas and Meranti. In: 7th World Conference on Timber Engineering, 2002, Shah Alam Malaysia.

Yeoh, David and Mohamed, Zainai (2002) Strength of structural timber members with finger-joints and metal plate connectors. In: 7th World Conference on Timber Engineering, 2002, Shah Alam Malaysia.

Z

Zakaria, Farizan (2002) Pembinaan modul sistem pengurusan masa pembelajaran harian bagi pelajar di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

This list was generated on Fri Nov 27 05:35:20 2020 +08.