Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | H | I | J | K | M | N | O | R | S | T | W | Y
Number of items: 49.

A

Ab. Rahman, Fauzan (2002) Tahap kompetensi lulusan Diploma Akauntansi Politeknik : satu kajian persepsi majikan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abas, Hafizah Rina (2002) Tinjauan terhadap perlaksanaan penilaian berterusan dalam meningkatkan prestasi akademik pelajar menurut persepsi pensyarah dan pelajar semester 2, Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Latiff, Hamidah (2002) Persepsi penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru sekolah menengah teknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Razak, Kamal Firdausi (2002) Portal pendidikan teknik dan vokasional : satu analisis awal dikalangan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd.Karim, Norshahanis (2002) Tinjauan keberkesanan dan penerimaan pelajar-pelajar tahun akhir mengenai perkhidmatatan dan kauseling kerjaya di jabatan perdagangan politeknik dalam pemilihan kerja. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Aziz, Azrul Nizam (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar jurusan Diploma Akauntasi di Politeknik-politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Hamid, Muhamad Fairuzzairi (2002) Penghasilan garis panduan pembinaan item ujian buatan guru. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Manah, Mohd Hoirie (2002) Keperluan perkmdmatan e-kaunseling berasaskan laman web dikalangan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional (PTV) dI KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Rahim, Nor Hawanis (2002) Penghasilan modul pengajaran kendiri (MPK) mata pelajaran teknologi binaan dan bahan II bagi kegunaan pensyarah dan pelajar kursusu ukur bahan di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Rahman, Md. Baharuddin (2002) Kepentingan pendidikan teknik dan vokasional serta kemahiran generik: kajian keatas usahawan projek sekitar jajahan Kota Bharu dan Pasir Mas. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Abdul Hasnal (2002) Kajian keberkesanan dan kesesuaian program Diploma Akauntansi Politeknik di dalam praktis. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Mariam (2002) Keberkesanan penggunaan model dalam pengajaran dan pembelajaran lukisan geometri dan binaan bangunan mempengaruhi prestasi pelajar di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Rohaila (2002) Kefahaman pelajar institusi pengajian tinggi terhadap permasalahan gangguan seksual : satu tinjauan di kalangan pelajar KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad Zaini, Mohd Shahrir (2002) Konsep keislaman dalam rekabentuk kurikulum pelancongan di sebuah Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Antonisamy, Dorries (2002) Pembinaan dan penilaian program rekabentuk rasuk keluli (PRRK) sebagai alat kognitif dalam pembelajaran rekabentuk struktur di kalangan pelajar diploma kejuruteraan awam KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ayob, Noni Lela Hayati (2002) Tahap kepuasan bekerja dan motivasi kerja di kalangan pekerja industri pelancongan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

B

Bagu, Pitus @ Vitus (2002) Penghasilan manual rjngkas penggunaan alat Total Station Sokkia Set5f dan Perisian Sdr Mapping & Design untuk automasi ukur topografi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

C

Chen, Mei Ching (2002) Investigating the use of the e-mail in the teaching and learning of a technical subject among Polytechnic Ungku Omar Students. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

E

Elias, Sarina (2002) Kemahiran menggunakan peralatan dan perisian dalam menghasilkan produk ukur : satu tinjauan ke atas pelajar diploma ukur tanah di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

H

Harun, Mazlina (2002) Peluang kerjaya lepasan SPMV dalam bidang elektrik dan elektronik di sektor industri bagi menghasilkan carta aliran kerjaya. Satu kajian di tiga buah kilang di daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun, Zulhazri (2002) Pembangunan sistem maklumat program latihan mengajar berasaskan web : satu kajian di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hussin, Mumtaz Anwar and Ahmad Poad, Farhana and Joret, Ariffuddin (2002) A comparative study on image compression method using stand-alone DWT techniques and hybrid of DWT with huffman coding technique for WSN application. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 9 (4). pp. 117-123. ISSN 2278-3091

I

Ismail, Norhafizah (2002) Pembangunan Modul Pengurusan dan Identifikasi Stail Kepimpinan (MPISK) untuk latihan dan pendidikan bagi sektor penghasilan seramik di Johorcraft Village, Simpang Renggam, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

J

Jusoh, Suriawati (2002) Kajian ke atas sikap para pelajar terhadap kaedah pembelajaran bermodul menggunakan modul pembelajaran kendiri kartografi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

K

Kang, Sian Lee (2002) A study on the application of nicenet for learning. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Khalil, Noor Azalina (2002) Kesediaan pelajar diploma kejuruteraan awam di politeknik sebelum menjalani latihan industri. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kosnin @ Sarkon, Mohd Khaspi (2002) Keperluan bidang-bidang kemahiran di sektor perintdustrian masa kini satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

M

Md. Azali, Siti Fatimah (2002) Penilaian terhadap modul pembelajaran teori kos pengeluaran di Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad Jaya, Nur Syamsinar Fadhilah (2002) Kearah cadangan mewujudkan kursus sistem maklumat geografi (GIS) di Politeknik : kajian terhadap faktor-faktor pemilihan kerjaya dalam bidang GIS di kalangan pelajar diploma ukur tanah, Politeknih Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad Nur, Hanirah (2002) Persepsi pelajar sarjana muda kejuruteraan elektrik terhadap program latihan industri, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed Ali, Norhazlin (2002) Satu tinjauan keperluan kod etika gangguan seksual di kalangan penuntut-penuntut politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Aripin, Rosilawati (2002) Kecenderungan kerjaya sebagai usahawan di kalangan pelajar bumiputera di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Ibrahim, Rahizana (2002) Meninjau kesediaan awal pelajar politeknik sebelum menjalani latihan industri dalam meningkatkan pengetahuan terhadap alam pekerjaan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Kassim, Norlaili (2002) Tahap kesediaan pelajar menghadapi dunia pekerjaan dalam bidang perakaunan : kajian ke atas pelajar semester akhir Diploma Perakaunan di 5 buah politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Said, Nor Damsyik (2002) Manual pengajaran berteraskan teknologi kejuruteraan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd. Noor, Mohd. Safirul (2002) Kajian ke atas sikap pelajar dan pensyarah terhadap amalan keselamatan bengkel dan makmal : kajian kes di Politeknik Sultan Abdul Halim Mua'dzam Shah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

N

Nordin, Mohd Zahari (2002) Penglibatan usahawan dalam perlaksanaan kerja kecil di Majlis Perbandaran Batu Pahat : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

O

Othman, Malisa (2002) Penggunaan laman web di dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Pelancongan Rekreasi (H310) : satu tinjauan di kalangan pelajar Pengurusan Pelancongan, Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

R

Razik, Muhammad Ashlyzan (2002) Pengaruh motivasi dan kesannya terhadap prestasi akademik: tinjauan terhadap pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Sesi 1999/2000 KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

S

Sabiran, Nurul Esly (2002) Masalah gangguan seksual : satu tnjauan di kalangan kakitangan akademik Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Salleh, Bibie Sara (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shaffai, Mohd Rakime (2002) Hubungan kecerdasan emosi dengan pencapaian akademik : kajian di kalangan pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Siagian, Caroline Dame (2002) Satu kajian kualitatif dalam pembinaan polisi pengecualian jam kredit suatu panduan umum untuk pelajar diploma dari politeknik yang memohon masuk secara terus ke peringkat Pengajian Sarjana Muda di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sivanganam, Lalithambigai (2002) Communication skills: what do employers' expect? (workplace communication skills for engineering graduates). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Syed Nordin, Siti Zarida (2002) Kajian kesesuaian cd rom interaktif yang dibina bagi menghasilkan bahan pengajaran teknik dan vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

T

Torman, Zaida (2002) Amalan teknik mengingat di kalangan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

W

Wan Mohamed, Wan Noor Elyana (2002) Keusahawanan sebagai kerjaya : hubungan faktor-faktor pendorong terhadap minat dan kecenderungan pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik se Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wee, Soo Lee (2002) Penghasilan modul motivasi kepuasan kerja terhadap staf elektronik perubatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Y

Yahya@Muhammed, Nurazlinda (2002) Perlaksanaan modul latihan keusahawanan inkubator di Institusi Pendidikan Teknikal : satu kajian eksperimental. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Sun Jun 26 09:11:18 2022 +08.