Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Thesis
Number of items: 204.

Article

Hussin, Mumtaz Anwar and Ahmad Poad, Farhana and Joret, Ariffuddin (2002) A comparative study on image compression method using stand-alone DWT techniques and hybrid of DWT with huffman coding technique for WSN application. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 9 (4). pp. 117-123. ISSN 2278-3091

Thesis

Ab Rahman, Azmanirah (2002) Kajian kesesuian pembinaan panduan menghasilkan projek bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik KUiTTHO dalam persekitaran latihan berasaskan komputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab Sani, Siti Norlina (2002) Kajian bersesuaian terhadap garis panduan laman web p&p berkesan bagi pensyarah-pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab. Rahman, Fauzan (2002) Tahap kompetensi lulusan Diploma Akauntansi Politeknik : satu kajian persepsi majikan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ab. Rahman, Fauzan (2002) Tahap kompetensi lulusan diploma akauntansi politeknik : satu kajian persepsi majikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abas, Hafizah Rina (2002) Tinjauan terhadap perlaksanaan penilaian berterusan dalam meningkatkan prestasi akademik pelajar menurut persepsi pensyarah dan pelajar semester 2, Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abas, Hafizah Rina (2002) Tinjauan terhadap perlaksanaan penilaian berterusan dalam meningkatkan prestasi akademik pelajar menurut persepsi pensyarah dan pelajar semester 2, Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Halim, Faizatul Hafilah (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri "prosedur penubuhan syarikat sendirian berhad" dalam usaha melahirkan siswazah usahawan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Latiff, Hamidah (2002) Persepsi penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru sekolah menengah teknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Razak, Kamal Firdausi (2002) Portal pendidikan teknik dan vokasional : satu analisis awal dikalangan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Razak, Kamal Firdausi (2002) Portal pendidikan teknik dan vokasional : satu analisis di kalangan pelajar Sarjana Teknik dan Vokasional Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd. Karim, Norshahanis (2002) Tinjauan keberkesanan dan penerimaan pelajar-pelajar tahun akhir mengenai perkhidmatan dan kaunseling kerjaya di Jabatan Perdagangan Politeknik dalam pemilihan kerja. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd.Karim, Norshahanis (2002) Tinjauan keberkesanan dan penerimaan pelajar-pelajar tahun akhir mengenai perkhidmatatan dan kauseling kerjaya di jabatan perdagangan politeknik dalam pemilihan kerja. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Aziz, Azrul Nizam (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar jurusan Diploma Akauntansi di Politeknik-Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Aziz, Azrul Nizam (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar jurusan Diploma Akauntasi di Politeknik-politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Hamid, Muhamad Fairuzzairi (2002) Penghasilan garis panduan pembinaan item ujian buatan guru. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Manah, Mohd Hoirie (2002) Keperluan perkhidmatan e-kaunseling berasaskan laman web dikalangan pelajar sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Manah, Mohd Hoirie (2002) Keperluan perkmdmatan e-kaunseling berasaskan laman web dikalangan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional (PTV) dI KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Manan, Munirah (2002) Pembinaan dan pengujian manual siri transparensi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Mutalib, Roshila (2002) Pembinaan Sistem Pangkalan Data Pusat Sumber KUiTTHO: kajian terhadap penggunaan pusat sumber JPTV, FTK KUiTTHO dengan sistem pangkalan data yang dibina. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahim, Nor Hawanis (2002) Penghasilan modul pengajaran kendiri (MPK) mata pelajaran teknologi binaan dan bahan II bagi kegunaan pensyarah dan pelajar kursus ukur bahan di Politeknik Sultan Halim Mu'adzam Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahim, Nor Hawanis (2002) Penghasilan modul pengajaran kendiri (MPK) mata pelajaran teknologi binaan dan bahan II bagi kegunaan pensyarah dan pelajar kursusu ukur bahan di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Rahman, Md. Baharuddin (2002) Kepentingan pendidikan teknik dan vokasional serta kemahiran generik: kajian ke atas usahawan projek sekitar jajahan Kota Bharu dan Pasir Mas. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahman, Md. Baharuddin (2002) Kepentingan pendidikan teknik dan vokasional serta kemahiran generik: kajian keatas usahawan projek sekitar jajahan Kota Bharu dan Pasir Mas. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Razak, Azizah (2002) Penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum dan hubungannya dengan pencapaian akademik: satu tinjauan ke atas pelajar diploma dan sarjana muda KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Abdul Hasnal (2002) Kajian keberkesanan dan kesesuaian program Diploma Akauntansi Politeknik di dalam praktis. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Abdul Hasnal (2002) Kajian keberkesanan dan kesesuaian program diploma akauntansi politeknik di dalam praktis. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Mariam (2002) Keberkesanan penggunaan model dalam pengajaran dan pembelajaran lukisan geometri dan binaan bangunan mempengaruhi prestasi pelajar di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Mariam (2002) Keberkesanan penggunaan model dalam pengajaran dan pembelajaran lukisan geometri dan binaan bangunan mempengaruhi prestasi pelajar di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Rohaila (2002) Kefahaman pelajar institusi pengajian tinggi terhadap permasalahan gangguan seksual : satu tinjauan di kalangan pelajar KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Rohaila (2002) Kefahaman pelajar institusi pengajian tinggi terhadap permasalahan gangguan seksual : satu tinjauan di kalangan pelajar KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Mohd Fauzi (2002) Kemahiran menilai maklumat web: tinjauan di kalangan Pelajar Diploma Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Siti Zakiah (2002) Modul pembelajaran kadar kendiri perisian lembaran elektronik (MS Excel) bagi matapelajaran pengenalan komputer (P104) untuk meningkatkan kemahiran teknologi maklumat di kalangan pelajar diploma perakaunan politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Zakaria, Nik Reduan (2002) Normal view Kajian tahap masalah dalam pencarian maklumat : satu tinjauan di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional dan pembinaan laman web INCAMPNET. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, A.Azman (2002) Merekabentuk dan menilai modul pengajaran dan pembelajaran mekanik pepejal 1 (MMPl) Bagi Kursus Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, A.Azman (2002) Merekabentuk dan menilai modul pengajaran dan pembelajaran mekanik pepejal 1 (mmpl) bagi kursus diploma kejuruteraan mekanikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Abdul Wahab (2002) Kekangan dalam pendidikan pelajar dewasa : kajian ke atas pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Adiebah (2002) Pengaplikasian pembelajaran terarah kendiri dalam subjek percukaian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Azrina (2002) Pembangunan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri : pembangunan kemahiran dalam penyelidikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Masri (2002) Pengaruh rekabentuk bangunan terhadap proses pembelajaran: satu tinjauan di Politeknik Kota, Melaka. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Masri (2002) Pengaruh rekabentuk bangunan terhadap proses pembelajaran: satu tinjauan di Politeknik Kota, Melaka. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Mohamad Noh (2002) Teknologi kerangka web (web template) dalam pembinaan laman web pendidikan kelas maya (e-classroom) secara online. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Rosida (2002) Ke arah pembangunan E-Modul pengajaran dan pembelajaran : satu tinjauan program latihan perisian blackboard5 terhadap pensyarah KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Sariah (2002) Penghasilan manual keselamatan bengkel kimpalan; satu tinjauan di Institut Latihan Perindustrian Muar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad Zaini, Mohd Shahrir (2002) Konsep keislaman dalam rekabentuk kurikulum pelancongan di sebuah Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad Zaini, Mohd Shahrir (2002) Konsep keislaman dalam rekabentuk kurikulum pelancongan di sebuah Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Antonisamy, Dorries (2002) Pembinaan dan penilaian program rekabentuk rasuk keluli (PRRK) sebagai alat kognitif dalam pembelajaran rekabentuk struktur di kalangan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Antonisamy, Dorries (2002) Pembinaan dan penilaian program rekabentuk rasuk keluli (PRRK) sebagai alat kognitif dalam pembelajaran rekabentuk struktur di kalangan pelajar diploma kejuruteraan awam KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Arshad, Wan Nor Asniza (2002) Producing english grammar module in self-access learning mode to enhance english performance among Polytechnic Seberang Perai students. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ayob, Noni Lela Hayati (2002) Tahap kepuasan bekerja dan motivasi kerja di kalangan pekerja industri pelancongan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ayob, Noni Lela Hayati (2002) Tahap kepuasan bekerja dan motivasi kerja di kalangan pekerja industry pelancongan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Aziz, Fauziah (2002) Penilaian awal perisian multimedia interaktif bertajuk kekuatan dan kestabilan binaan di salah sebuah sekolah rendah di Parit Raja, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Badrun, Muhammad Kamal Ariffin (2002) Penghasilan manual garis panduan dan format rancangan mengajar (semester) berbantukan komputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Bagu, Pitus @ Vitus (2002) Penghasilan manual ringkas penggunaan alat Total Station sokkia set5f dan perisian Sdr Mapping & Design untuk automasi ukur topografi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Bagu, Pitus @ Vitus (2002) Penghasilan manual rjngkas penggunaan alat Total Station Sokkia Set5f dan Perisian Sdr Mapping & Design untuk automasi ukur topografi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Chai, Teck Jung (2002) Keselesaan pelajar KUiTTHO terhadap penggunaan bangunan yang telah diubahsuai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Chen, Mei Ching (2002) Investigating the use of the e-mail in the teaching and learning of a technical subject among Polytechnic Ungku Omar Students. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Chen, Mei Ching (2002) Investigating the use of the e-mail in the teaching and learning of a technical subject among Polytechnic Ungku Omar Students. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

David Pandya Kumar, Jeya Amantha (2002) Graduates' perception towards their English education : a case study. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Elias, Sarina (2002) Kemahiran menggunakan peralatan dan perisian dalam menghasilkan produk ukur : satu tinjauan ke atas pelajar diploma ukur tanah di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Fikri, Afandi (2002) Peluang kerjaya industri pelancongan bagi pelajar kursus Diploma Pengurusan Pelancongan politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Foo, Jyy Wei (2002) Investigating the use of an online classroom in understanding the learning process of KUiTTHO students. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Frey Khan, Rose Sharijan (2002) Pembinaan enjin pencariodits (online database for information technology student) di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ghazali, Nurol Aleyzan (2002) Penghasilan iklan bercetak sebagai media pengajaran bagi kursus perdagangan : satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hamzah, Anafiah (2002) Tinjauan ke atas persepsi pensyarah terhadap pendidikan secara online di KUiTTHO /. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Halida (2002) Permasalahan dan kreativiti dalam pensejarahan senikraf kebudayaan bangau perahu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Mazlina (2002) Peluang kerjaya lepasan SPMV dalam bidang elektrik dan elektronik di sektor industri bagi menghasilkan carta aliran kerjaya. Satu kajian di tiga buah kilang di daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun, Mazlina (2002) Peluang kerjaya lepasan SPMV dalam bidang elektronik di sektor industri bagi menghasilkan carta aliran kerjaya : satu kajian di tiga buah kilang di daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Zulhazri (2002) Pembangunan sistem maklumat program latihan mengajar berasaskan web : satu kajian di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun, Zulhazri (2002) Pembangunan sistem maklumat program latihan mengajar berasaskan web : satu kajian di KUiTTHO. Masters thesis, Koiej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hasbollah, Md. Fadzil (2002) Kaedah penulisan ilmiah yang diterima pakai pensyarah JPTV KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hashim, Noor Azlina (2002) Kesesuaian penggunaan perisian pendidikan berbentuk CD ROM dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hashim, Noraini (2002) Teknik pengucapan awam yang membantu pembentangan pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Iberahim, Zuhaida (2002) Kesan penggunaan ABBM dalam mata pelajaran C 213 Teknologi Binaan dan Bahan : kajian kes di Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Iberahim, Zuhaida (2002) Kesan penggunaan ABBM dalam mata pelajaran C 213 Teknologi Binaan dan Bahan: kajian kes di Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim, Shuhaila (2002) Peluang kerjaya lepasan politeknik bidang elektronik dan elektrik di sektor perindustrian elektronik di Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim, Suhidi Al-Zahar (2002) Pembangunan kit peralatan keselamatan di bengkel pemesinan, Kolej Unversiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Isfa Kamal (2002) Pembangunan templat laman web interaktif untuk pensyarah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Izlin Zuriani (2002) Kualiti pensyarah Politeknik Lepasan Sarjana Pendidikan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Junaliza (2002) Pembangunan modul pengaturcaraan C CD-ROM interaktif bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Junaliza (2002) Pembangunan modul pengaturcaraan C cd-rom interaktif bagi Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Quyrul Zeta (2002) Penggunaan blackboards dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna blackboards dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar sarjana semester 3, sarjana pendidikan teknik dan vokasional, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Isrulhasrita (2002) Tinjauan kesan penggunaan pakej pengajaran multimedia ke atas sikap pelajar terhadap proses pembelajaran di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Muhd. Nazmi (2002) Kajian persekitaran di sebuah kolej universiti terhadap keselesaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Norhafizah (2002) Pembangunan Modul Pengurusan dan Identifikasi Stail Kepimpinan (MPISK) untuk latihan dan pendidikan bagi sektor penghasilan seramik di Johorcraft Village, Simpang Renggam, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Norhayati (2002) Kajian kemahiran pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional semester 3 KUiTTHO membangunkan courseware pendidikan dari segi teknologi dan teori pedagogi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Yusdi (2002) Gangguan seksual di dalam industri perhotelan : ke arah pembentukan panduan mengatasi gangguan seksual. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jusoh, Ahmad Yusni (2002) Persepsi pelajar terhadap panduan keselamatan makmal kejuruteraan awam KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jusoh, Suriawati (2002) Kajian ke atas sikap para pelajar terhadap kaedah pembelajaran bermodul menggunakan modul pembelajaran kendiri kartografi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kamarudin, Mardziah (2002) Tinjauan terhadap tahap kesedaran keselamatan pekerja binaan dan kontraktor menurut persepsi pelajar semester V dan VI Diploma Kejuruteraan Awam di Politeknik Ungku Omar, Ipoh yang menjalani latihan industri di tapak bina. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kamarudin, Mardziah (2002) Tinjauan terhadap tahap kesedaran keselamatan pekerja binaan dan kontraktor menurut persepsi pelajar semester V dan VI Diploma Kejuruteraan Awam di Politeknik Ungku Omar, Ipoh yang menjalani latihan industri di tapak bina. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kamarudin, Mardziah (2002) Tinjauan terhadap tahap kesedaran keselamatan pekerja binaan dan kontraktor menurut persepsi pelajar semester V dan VI Diploma Kejuruteraan Awam di Politeknik Ungku Omar, Ipoh yang menjalani latihan industri di tapak bina. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kamsi, Rozi (2002) Satu sintesis terhadap reka bentuk dokumen kawalan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kang, Sian Lee (2002) A study on the application of nicenet for learning. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kang, Sian Lee (2002) A study on the application of nicenet for learning. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khalil, Noor Azalina (2002) Kesediaan pelajar diploma kejuruteraan awam di politeknik sebelum menjalani latihan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khalil, Noor Azalina (2002) Kesediaan pelajar diploma kejuruteraan awam di politeknik sebelum menjalani latihan industri. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kosnin @ Sarkon, Mohd Khaspi (2002) Keperluan bidang-bidang kemahiran di sektor perintdustrian masa kini satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kosnin @ Sarkon, Mohd Khaspi (2002) Keperluan bidang-bidang kemahiran di sektor perintdustrian masa kini satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Lian, Ai Chen (2002) Merekabentuk, menilai kesesuaian dan mengkaji keberkesanan modul pengajaran kendiri (MPK). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Libau, Charles Muling (2002) Meneliti perlaksanaan amalan keselamatan di bengkel pendawaian elektrik di Politeknik Kuching, Sarawak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Libau, Charles Muling (2002) Meneliti perlaksanaan amalan keselamatan di bengkel pendawaian elektrik di Politeknik Kuching, Sarawak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Lim, Boon Ping (2002) Mengenalpasti masalah dalam pembelajaran amali PLC ( Programmable Logic Controller) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mamat, Mohd Jaki (2002) Kriteria rekabentuk dalaman studio senibina di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Marjuki, Julia (2002) Transparensi sebagai pakej pengajaran: kajian terhadap kesesuaian penggunaan panduan ringkas di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Marsithi, Atijah (2002) Ke arah pembangunan perisian multimedia untuk mata pelajaran komputer dalam teknologi maklumat (F103). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Marsithi, Atijah (2002) Ke arah pembangunan perisian multimedia untuk mata pelajaran komputer dalam teknologi maklumat (F103). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Masrom, Nor Ratna (2002) Penghasilan modul bahasa pengatucaraan C untuk pelajar-pelajar BTI 2133 Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Masrom, Nor Ratna (2002) Penghasilan modul bahasa pengaturcaraan c untuk pelajar-pelajar BTI 2133 Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat, Rohana (2002) Pembangunan manual pengajaran dan pembelajaran berbantukan teknologi maklumat dan komunikasi ICA Nicenet. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Isa, Mohd Nizam (2002) Persepsi pensyarah tentang program perkembangan staf (PPS) di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md Yusof, Khairul Azman (2002) Penggunaan modul kejuruteraan jalan raya dalam pengajaran dan pembelajaran : satu kajian di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md. Azali, Siti Fatimah (2002) Penilaian terhadap modul pembelajaran teori kos pengeluaran di Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md. Saad, Khatijah (2002) Penggunaan visual grafik melalui multimedia interakitf dalam pengajaran dan pembelajaran statistik asas. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md. Saad, Khatijah (2002) Penggunaan visual grafik melalui multimedia interakitf dalam pengajaran dan pembelajaran statistik asas. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Misduki, Norazizah (2002) Pembinaan skala dan penentuan tahap pemikiran visual bagi pelajar tingkatan lima menggunakan set modul soalan visual matematik berkaitan trigonometri dan bulatan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad, Ahmad Yusri (2002) Tinjauan terhadap amalan pengurusan masa di kalangan Pelajar Melayu Diploma Kejuruteraan Awam Di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad, Maria (2002) Modul penghasilan " Painting" sebagai memenuhi hobi dan kerjaya sampingan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad Jaya, Nur Syamsinar Fadhilah (2002) Kearah cadangan mewujudkan kursus sistem maklumat geografi (GIS) di Politeknik : kajian terhadap faktor-faktor pemilihan kerjaya dalam bidang GIS di kalangan pelajar diploma ukur tanah, Politeknih Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad Nur, Hanirah (2002) Persepsi pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik terhadap program latihan industri Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad Nur, Hanirah (2002) Persepsi pelajar sarjana muda kejuruteraan elektrik terhadap program latihan industri, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed Ali, Norhazlin (2002) Satu tinjauan keperluan kod etika gangguan seksual di kalangan penuntut-penuntut politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed Piah, Norliza (2002) Penyediaan dan penilaian modul asas rakaman video sebagai alat bahan bantu mengajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Abdoh, Fahrizal (2002) Penyediaan buku panduan keselamatan dan kesihatan di Makmal Kejuruteraan Awam Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Abdoh, Fahrizal (2002) Penyediaan buku panduan keselamatan dan kesihatan di makmal kejuruteraan awam Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Alwi, Nor Shazlyn (2002) Pembinaan skala d a n penentuan tahap pemikiran visual pelajar tahun satu diploma kejuruteraan mekanikal KUiTTHO menggunakan set modul soalan matematik berkaitan trigonometri dan bulatan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Aripin, Rosilawati (2002) Kecenderungan kerjaya sebagai usahawan di kalangan pelajar bumiputera di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Aripin, Rosilawati (2002) Kecenderungan kerjaya sebagai usahawan di kalangan pelajar bumiputera di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Ibrahim, Rahizana (2002) Meninjau kesediaan awal pelajar politeknik sebelum menjalani latihan industri dalam meningkatkan pengetahuan terhadap alam pekerjaan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Ibrahim, Rahizana (2002) Meninjau kesediaan awal pelajar politeknik sebelum menjalani latihan industri dalam meningkatkan pengetahuan terhadap alam pekerjaan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Idris, Nor Rizan (2002) Penilaian terhadap modul pembelajaran pengiklanan (MPP) di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Kassim, Norlaili (2002) Tahap kesediaan pelajar menghadapi dunia pekerjaan dalam bidang perakaunan : kajian ke atas pelajar semester akhir Diploma Perakaunan di 5 buah politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Nawawi, Nazlein (2002) Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di makmal: satu tinjauan di Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Safie, Noor Syaheeda (2002) Pembangunan modul latihan amali bagi topik mosek foto udara. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Said, Nor Damsyik (2002) Manual pengajaran berteraskan teknologi kejuruteraan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Said, Nor Damsyik (2002) Manual pengajaran berteraskan teknologi kejuruteraan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Shariff, Norazah (2002) Minat untuk melanjutkan pelajaran dl dalalvi bidang teknik dan vokaslonal serta kursus kemahiran (sijil, diploma, diploma lanjutan) dl kalangan operator pengeluaran wanita serta masalah yang dihadapi: satu kajlan kes di sebuah kilang elektronik di Kota Bharu, Kelantan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Zayadi, Syahira (2002) Pandangan terhadap keberkesanan latihan industri: tinjauan ke atas Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Awam di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd. Noor, Mohd. Safirul (2002) Kajian ke atas sikap pelajar dan pensyarah terhadap amalan keselamatan bengkel dan makmal : kajian kes di Politeknik Sultan Abdul Halim Mua'dzam Shah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd. Noor, Mohd. Safirul (2002) Kajian ke atas sikap pelajar dan pensyarah terhadap amalan keselamatan bengkel dan makmal : kajian kes di Politeknik Sultan Abdul Halim Mua'dzam Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd. Nor, Noraishah (2002) Guru-guru: tinjauan di sekolah menengah teknik di Kuala Terengganu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamad Hanafi, Nurfirdawati (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran berbantukan komputer bagi mata pelajaran teknologi bangunan dan bahan Nurfirdawati Muhamad Hanafi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamed, Siti Anizah (2002) Sistem maklumat berkomputer: sistem maklumat untuk pensyarah (SIMPS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhammad, Norleeza (2002) Rekabentuk model sistem penjaminan kualiti bagi program pengajian peringkat ijazah yang berasaskan kejuruteraan dan teknologi di sebuah institusi pengajian tinggi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mukhtar, Affidah Mardziah (2002) Program latihan industri di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: kajian terhadap perlaksanaan sistem penilaian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mustaffa, Siti Salamah (2002) Pembelajaran makmal prinsip elektrik berbantukan webCD di Politeknik Dungun Terengganu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mustapha, Syamsul Affandi (2002) Pengurusan program latihan mengajar yang sistematik dan efisyen : satu tinjauan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nasroddin, Syafarizan (2002) Kaedah pendaftaran latihan industri secara berkomputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nordin, Mohd Zahari (2002) Penglibatan usahawan dalam perlaksanaan kerja kecil di Majlis Perbandaran Batu Pahat : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Nordin, Mohd. Zahari (2002) Penglibatan usahawan dalam perlaksanaan kerja kecil di Majlis Perbandaran Batu Pahat : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn.

Nordin, Shahida (2002) Sintesis kaedah penilaian bagi program "Practical Biased" di Fakulti Teknologi Kejuruteraan, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Noruzman, Ainul Haezah (2002) Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran teknikal secara "online " di kalangan Pelajar Kejuruteraan Awam di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Faizah (2002) Keberkesanan pembelajaran secara kolaboratif terhadap prestasi mata pelajaran Pengurusan Perniagaan (P315) pelajar Sijil Simpan Kira semester 4 di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Osman, Hanizah (2002) Pemantapan penilaian pembimbing dalam program latihan mengajar di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Malisa (2002) Penggunaan laman web di dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Pelancongan Rekreasi (H310) : satu tinjauan di kalangan pelajar Pengurusan Pelancongan, Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Po'a, Ayu Wirdawati (2002) Kajian terhadap amalan keselamatan dan kesihatan di Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Raja Sulaiman, Raja Mahani (2002) Tinjauan terhadap gaya pembelajaran di kalangan pelajar pelajar semester tiga tahun 2002 diploma akauntansi di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ranis, Siti Aishah (2002) Modul pengajaran elektronik digit dan sistem logik bagi fakulti teknologi kejuruteraan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Razik, Muhammad Ashlyzan (2002) Pengaruh motivasi dan kesannya terhadap prestasi akademik: tinjauan terhadap pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal SESI 1999/2000 KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Razik, Muhammad Ashlyzan (2002) Pengaruh motivasi dan kesannya terhadap prestasi akademik: tinjauan terhadap pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Sesi 1999/2000 KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Saad, Siti Hajar (2002) Pembelajaran elektronik berasakan web interaktif bagi subjek pengaturcaraan java bercirikan pendidikan di era k-ekonomi: satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sabidin, Farhana (2002) Perlaksanaan penilaian berterusan meningkatkan pencapaian akademik pelajar: satu kajian di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sabiran, Nurul Esly (2002) Masalah gangguan seksual : satu tnjauan di kalangan kakitangan akademik Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sabiran, Nurul Esly (2002) Masalah gangguan seksual: satu tinjauan di kalangan kakttangan akademik Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salleh, Bibie Sara (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Salleh, Bibie Sara (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Samat, Siti Mariam (2002) Tahap pengawalan pihak pengurusan politeknik dalam mengurangkan gejala sosial di kalangan pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Saw, Chun Lin (2002) Pembangunan sistem penempahan berkomputer untuk studio pendidikan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sayed Salabudin, Syed Shaifulbhary (2002) Sistem maklumat pelajar politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Seman, Mohamad Anuar (2002) Penggunaan kaedah pengajaran koperatif Student Teams-Achievement Divisions (STAD) bagi pengajaran perakaunan kos 1 : kajian kes di Jabatan Perdagangan Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Tcknologi Tun Hussein Onn.

Shaffai, Mohd Rakime (2002) Hubungan kecerdasan emosi dengan pencapaian akademik : kajian di kalangan pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shaffai, Mohd Rakime (2002) Hubungan kecerdasan emosi dengan pencapaian akademik : kajian di kalangan pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shamsuri, Nurul Hayati (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri pengenalan kepada perakaunan: satu kajian kes di Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sia, Chee Kiong (2002) Non-CFC refrigerants: first and second law efficienies. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Siagian, Caroline Dame (2002) Satu kajian kualitatif dalam pembinaan polisi pengecualian jam kredit suatu panduan umum untuk pelajar diploma dari politeknik yang memohon masuk secara terus ke peringkat Pengajian Sarjana Muda di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Siagian, Caroline Dame (2002) Satu kajian kualitatif dalam pembinaan polisi pengecualian jam kredit suatu panduan umum untuk pelajar diploma dari politeknik yang memohon masuk secara terus ke peringkat pengajian sarjana muda di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sivanganam, Lalithambigai (2002) Communication skills: what do employers' expect? (workplace communication skills for engineering graduates). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sivanganam, Lalithambigai (2002) Communication skills: what do employers' expect? (workplace communication skills for engineering graduates). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Slat, Sulie (2002) Penghasilan dan penilaian manual pembelajaran terarah kendiri (MPTK) bagi hitungan isipadu kerja tanah menggunakan perisian SDR mapping & deisgn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sulong, Rasyidah (2002) Penghasilan dan pengujian modul pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar mata pelajaran seni reka fesyen bagi kursus seni reka fesyen di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sulong, Sharmilla (2002) Kajian penggunaan nicenet bagi matapelajaran teknikal di kalangan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional, semester 1 sesi 2001 /2002. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Syed Jaafar, Sharifah Noor Anita (2002) Penguasaan kemahiran generik dalam memenuhi kehendak pasaran kerja : kajian di kalangan pelajar semester akhir Diploma Kejuruteraan di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Syed Nordin, Siti Zarida (2002) Kajian kesesuaian cd rom interaktif yang dibina bagi menghasilkan bahan pengajaran teknik dan vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Talib, Halimatul Sa'diah (2002) Hubungan antara penguasaan Matematik di peringkat sekolah menengah dengan pencapaian akademik pelajar Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tang, Hing Kwong (2002) Kepentingan pengetahuan dan kemahiran tentang penggunaan alat sistem keselamatan kebakaran di Makmal Kejuruteraan Awam KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tang, Hing Kwong (2002) Kepentingan pengetahuan dan kemahiran tentang penggunaan alat sistem keselamatan kebakaran di makmal kejuruteraan awam KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Teck Jung, Chai (2002) Keselesaan pelajar KUiTTHO terhadap penggunaan bangunan yang telah diubahsuai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tee, Lian Yong (2002) Membina manual penerbitan CD interaktif dalam pendidikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tengku Mahmud Muhidin, Tengku Kamarulzaman (2002) Pengajaran dan pembelajaran berasaskan interaktif CD-ROM. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Torman, Zaida (2002) Amalan teknik mengingat di kalangan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

W Mohd Shaufil, W Mohd Hanif (2002) Keberkesanan latihan mengajar menurut persepsi pensyarah politeknik lepasan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Hasan, Wan Hamiza (2002) Tahap kefahaman dan kebolehan penggunaan perisian Microsoft Word dalam pembelajaran di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Ishak, Wan Maimunah (2002) Kemahiran menggunakan perisian perakaunan dan pemprosesan perkataan (word processing)di kalangan pelajar diploma perakaunan : satu tinjauan di lima politeknik di Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Mansor, Wan Hilmi (2002) Hubungkait antara sikap dan pengetahuan pelajar kejuruteraan awam terhadap amalan keselamatan di bengkel perkayuan, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Mohamed, Wan Noor Elyana (2002) Keusahawanan sebagai kerjaya : hubungan faktor-faktor pendorong terhadap minat dan kecenderungan pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik se Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Mohamed, Wan Noor Elyana (2002) Keusahawanan sebagai kerjaya : hubungan faktor-faktor pendorong terhadap minat dan kecenderungan pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik se Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Mokhtar, Wan Nurul Hekmah (2002) Latar belakang pendidikan pensyarah dan persepsi pelajar terhadap pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik Ungku Omar, Perak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wang, Joan Yee Juen (2002) Kajian terhadap penggunaan teknologi maklumat di kalangan pensyarah Politeknik Kota Kinabalu, Sabah : ke arah penghasilan garis panduan ABM berasaskan teknologi maklumat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wee, Soo Lee (2002) Penghasilan modul motivasi kepuasan kerja terhadap staf elektronik perubatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wee, Soo Lee (2002) Penghasilan modul motivasi kepuasan kerja terhadap staf elektronik perubatan. Masters thesis, Koiej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yahya @ Muhammed, Nurazlinda (2002) Perlaksanaan modul latihan keusahawanan inkubator di Institusi Pendidikan Teknikal: satu kajian eksperimental. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yahya@Muhammed, Nurazlinda (2002) Perlaksanaan modul latihan keusahawanan inkubator di Institusi Pendidikan Teknikal : satu kajian eksperimental. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Yee, Wui Chee (2002) Penghasilan modul komunikasi juru ukur tanah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakaria, Farizan (2002) Pembinaan modul sistem pengurusan masa pembelajaran harian bagi pelajar di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

This list was generated on Mon Dec 11 06:52:26 2023 +08.