Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | H | I | J | M | N | O | R | S | W | Y | Z
Number of items: 77.

A

Ab Aziz, Haslinda (2003) Pembangunan sistem pangkalan data e-inventori makmal: makmal kejuruteraan awam dan makmal teknologi kejuruteraan pembinaan & alam sekitar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Rahman, Yusnita (2003) Pengetahuan terhadap penyediaan Rancangan Perniagaan : satu tinjauan di kalangan pelajar-pelajar tahun akhir Sarjana Muda Kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Razak, Suzlina@Norhidayat (2003) Pembentukan modul latihan pemikiran kreatif untuk bakal usahawan bagi graduan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd. Mutalif, Siti Aisah (2003) Mengenal pasti tahap motivasi dan kecenderungan keusahawanan di kalangan pelajar semester akhir Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal : satu tinjauan di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Muhammad Helmi (2003) Pembangunan dan penilaian sistem 'template' soal selidik berasaskan web (e-templete questionnaire). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Hassan, Norhaslin (2003) Tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran serta pengalaman semasa latihan industri sebagai persediaan sebelum memasuki dunia pekerjaan dalam sektor pelancongan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Adiman, Rohayah (2003) Indikator pelajar cemerlang: satu kajian di Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Adnan, Nur Hidayah (2003) Performance of anaerobic baffled reactor (ABR) in treating domestic wastewater. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Syahrul Nazar (2003) Persepsi pelajar tentang keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam amali kejuruteraan elektrik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad Razali, Nazamuddin (2003) Penghasilan modul pembelajaran lukisan kejuruteraan berbantukan komputer. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad Zuki, Ros Eliana (2003) Pengetahuan dan minat terhadap kerjaya keushawanan : satu tinjauan di kalangan pelajar-pelajar bumiputera aliran kemahiran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Alfian Yusof, Safiza (2003) Tahap pengetahuan pelajar mengenai bidang pekerjaan dalam industri pelancongan di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Aman, Fazlina (2003) Ketakstabilan gelombang panjang bagi olakan mantap Benard-Marangoni dengan batas bawah bertebat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Awadz @ Hussin, Hafidah (2003) Mengenal pasti masalah pemahaman dan hubungannya dengan latar belakang matematik, gaya pembelajaran, motivasi dan minat pelajar terhadap bab pengawalan kos makanan di Sekolah Menengah Teknik (ert) Rembau: satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

B

Basarudin, Zuraini (2003) GIS : sistem maklumat pengurusan makmal di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

C

Che Pa, Mohamad Fauzi (2003) Penghasilan buku panduan keselamatan di makmal teknologi pembinaan (kerja kayu) KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

H

Harun, Nafisah (2003) Penghasilan modul pengajaran kendiri matapelajaran kartografi bagi kursus ukur tanah di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun Habib, Mohammed Ilias (2003) Pembangunan modul pembelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa bagi kursus kejuruteraan awam di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hasan, Zaki (2003) Penghasilan dan penilaian modul pengujian ke atas konkrit basah bagi pelajar kursus kejuruteraan awam. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hashim, Munshi (2003) Sistem pemprosesan maklumat pelajar sekolah menengah teknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Haslinda, Abd. Hamid (2003) Parit Raja sebagai destinasi pelancongan : satu kajian terhadap pengalaman pertama dan maklumat sedia ada pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Husain, Salmiah (2003) Persepsi pelajar terhadap aspek-aspek penempatan di asrama dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar : satu tinjauan ke atas Sekolah Menengah Teknik Pasir Mas. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hussin, Husnira (2003) Pembangunan bahan pembelajaran berbentuk CD-ROM interaktif bagi subjek Kartografi di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hussin, Mohd Sabri (2003) Pembinaan Web CD pembelajaran bagi matapelajaran lukisan ber bantukan komputer (AUTOCAD) dalam penghasilan permodelan 3D. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

I

Ismail, Nurhuda (2003) Satu tinjauan terhadap tahap pengetahuan guru teknikal dalam pembinaan item objektif di tiga buah Sekolah Menengah Teknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Siti Azliya (2003) Ciri-ciri yang mempengaruhi pelatih aliran kemahiran untuk menjadi seorang usahawan : satu tinjauan di Institut Kemahiran Mara Lumut, Manjung Perak. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Siti Azliya (2003) Ciri-ciri yang mempengaruhi pelatih aliran kemahiran untuk menjadi seorang usahawan : satu tinjauan di Institut Kemahiran Mara Lumut, Manjung Perak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Suhairi (2003) Pengautomasian maklumat aktiviti pelajar di pusat kaunseling dan pembangunan pelajar Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Isnin, Sabrina (2003) Pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi di kalangan pensyarah jabatan perdagangan politeknik: satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

J

Jaafar, Norasmah (2003) A survey on the educational tour planning among the studentsof diploma in tourism management in the polytechnic. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jaafar, Nur Azureen (2003) Tinjauan tahap pengetahuan pelajar semester satu diploma pengurusan pelancongan mengenai kursus diploma pengurusan pelancongan di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jaffar, Ruzaihan (2003) Sistem pendaftaran program latihan mengajar online : ORTep system. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jamaludin, Mohd Faizal (2003) Penghasilan manual penyediaan perancangan perniagaan bagi industri kecil dan sederhana : satu kajian di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jamian, Yuhani (2003) Latihan mengajar : Keberkesanannya terhadap pelajar Diploma Kejuruteraan serta Pendidikan di KUiTTHO (Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn) menurut persepsi pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Juhari, Siti Paridah (2003) Pengaruh faktor minat, keluarga, role model dan jangkaan gaji terhadap pelajar wanita dalam menentukan bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

M

Masro, Norawati (2003) Kualiti pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar sarjana muda kejuruteraan elektrik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) dari aspek pembelajaran kognitif, psikomotor dan afektif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mat Sapri, Zarina (2003) Pemilihan kerjaya di kalangan pelajar-pelajar pendidikan khas aliran teknik dan vokasional : satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Misnan, Nur Iliza (2003) Penghasilan dan penilaian kesesuaian borang penilaian kokurikulum di sebuah politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad, Harulnizam (2003) Penggunaan modul pembelajaran elektronik (MPE) pengenalan pelancongan H 111 : tinjauan terhadap pensyarah dan pelajar Diploma Pengurusan Pelancongan, Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad, Suriah (2003) Pengetahuan terhadap pembinaan item soalan esei di kalangan guru - guru kejuruteraan : suatu tinjauan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed Johar, Saffuwan (2003) Ultrasound tiga - dimensi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd, Lilina (2003) Tinjauan amalan pengurusan masa di kalangan pelajar lemah dan cemerlang dalam sistem penasihat akademik pensyarah di Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Hasmi, Mohd Hazreel (2003) Tahap kesedaran pelajar tentang isu gangguan seksual dan kesannya terhadap pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Iham@Sham, Haslienda (2003) Pembangunan halaman web Kartografi (CARToWeb) bagi menyediakan satu kemudahan pembelajaran di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Mustafa, Masherna (2003) Pembinaan modul pembelajaran elektronik matapelajaran fisiologi bagi pelajar kursus kejuruteraan elektrik (elektronik perubatan), KUITTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Salleh, Mohd Faizal (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri bahan dan binaan berasaskan web. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Yunus, Mohd Fauzi (2003) Penghasilan modul pembelajaran lukisan kejuruteraan berbantukan komputer (CAD 3D). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Yusof, Nor Zalina (2003) Amalan komunikasi berkesan antara ketua jabatan dengan staf akademik di politeknik semenanjung Malaysia : satu kajian. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Yusof, Nor Zalina (2003) Amalan komunikasi berkesan antara ketua jabatan dengan staf akademik di politeknik semenanjung Malaysia: satu kajian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Yusoff, Normieza (2003) Pembangunan portal pendidikan geografi berasaskan web-based GIS. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd. Yusoff., Ida Maria (2003) Kesan latihan mengajar kepada perkembangan kognitif pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Muhamad Yusoff, Hasyimunfazlie (2003) Pembangunan modul pembelajaran lukisan kejuruteraan bagi pelajar KUiTHHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Muhammad, Suzana (2003) Tinjauan terhadap gaya pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar semester dua diploma pemasaran di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mustafa, Zaidah (2003) Pembangunan dan penilaian modul web CD 'baikpulih komputer' : aplikasi dalam makmal baikpulih komputer di Politeknik Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

N

Nordin, Adzuieen (2003) Pendidikan teknik dan vokasional ke arah pendidikan bertaraf dunia: dalam konteks pengajaran dan pembelajaran (P&P). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Nordin, Surina (2003) Satu kajian kes mengenai permasalahan pembelajaran pelajar tingkatan 5 kursus katering di sekolah menengah teknik tanah merah : ke arah pembinaan modul air rebusan, sup, sos dan kuah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

O

Omar, Darvina (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) berasaskan CD interaktif bagi mata pelajaran pemasaran 1 di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Osman, Zuraida (2003) Satu tinjauan perspektif pengurus terhadap k-workers. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Othman, Asri (2003) Penghasilan modul e-pembelajaran : "pembinaan jalan raya". Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

R

Rajamanickam, Segar (2003) Potensi keterlibatan pelajar kejuruteraan elektrik semester akhir KUiTTHO dalam bidang keusahawanan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rajamanickam, Segar (2003) Potensi keterlibatan pelajar kejuruteraan elektrik semester akhir KUiTTHO dalam bidang keusahawanan. Masters thesis, Kolej Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ramli, Azuin (2003) Pembangunan modul pembelajaran kendiri pendidikan alam sekitar bagi pelajar sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ramli, Liza Suhana (2003) Penghasilan modul pembelajaran bahan kejuruteraan awam bagi kursus Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

S

Samsudin, Intan Shazila (2003) Penghasilan sistem e-template modul pusat pendidikan berterusan (PPB) KUiTTHO : kajian kebolehgunaan di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Saringat, Mohd Zainuri (2003) Lecture assessment system (manage student attendance module and manage marks module). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shafiai @ Shafii, Shafizah (2003) Punca dan tahap tekanan di kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shafie, Nurull Zuraida (2003) Tinjauan terhadap pengetahuan, kemahiran dan minat dalam bidang keusahawanan di kalangan peserta kursus jangka pendek anjuran Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shafie, Nurull Zuraida (2003) Tinjauan terhadap pengetahuan, kemahiran dan minat dalam bidang keusahawanan di kalangan peserta kursus jangka pendek anjuran Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shafie, Zakiah (2003) Mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan di KUiTTHO dalam bidang keusahawanan dari aspek pengurusan modal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shaik Ismail, Siti Mahanum (2003) Pembangunan modul prinsip ekonomi dalam topik teori permintaan dan penawaran bagi pelajar diploma di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sudar, Kalsom (2003) Satu tinjauan terhadap pengetahuan pengurusan kewangan dalam bidang keusahawanan bagi pelajar tahun akhir sarjana muda kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

W

Wan Hashim, Wan Ajrul Asward (2003) Penghasilan modul pengajaran kendiri prosedur penubuhan syarikat awam berhad bagi mata pelajaran keushawanan untuk pelajar di Politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Mahmud, Wan Mahzhir (2003) Penghasilan panduan keselamatan industri bagi kegunaan bakal graduan Kejuruteraan Elektrik Politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Mohd Nowalid, Wan Marina (2003) Persediaan kerjaya pelajar tahun akhir diploma akauntansi Politeknik dalam melahirkan K-Workes : satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Y

Ya'akob, Hashamuddin (2003) Pendekatan web dalam pengajaran dan pembelajaran bagi kursus Pembangunan Keusahawanan di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Yunus, Zarina (2003) Kajian untuk mengenalpasti tahap ciri-ciri kecerdasan emosi (EQ) dikalangan pelajar dalam proses pengajaran & pembelajaran (P&P). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Z

Zainal, Rizuan (2003) Kajian keberkesanan perlaksanaan program latihan industri Diploma Pengurusan Pelancongan Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Sun Jun 26 08:45:39 2022 +08.