Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 378.

Thesis

A'alaf, Rasyida (2003) Modul pembelajaran baik pulih komputer secara maya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab Aziz, Haslinda (2003) Pembangunan sistem pangkalan data e-inventori makmal : makmal Kejuruteraan Awam dan Makmal Teknologi Kejuruteraan Pembinaan dan Alam sekitar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab Aziz, Haslinda (2003) Pembangunan sistem pangkalan data e-inventori makmal: makmal kejuruteraan awam dan makmal teknologi kejuruteraan pembinaan & alam sekitar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ab Rahim, Nor Hayati (2003) Keberkesanan penggunaan on-line forum bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran untuk subjek teknikal di kalangan pelajar diploma kejuruteraan awam (Teknologi) KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab Rahman, Hamidah (2003) Penggunaan pembelajaran berbantukan komputer mata pelajaran asas perakaunan (H1002) bagi pelajar sijil dan diploma hotel dan katering di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab. Halim, Zuraida (2003) Pengaplikasian komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru teknikal sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab. Karim, Azhani Hasibah (2003) Pemilihan kerjaya dalam seni reka fesyen satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab. Rahim, Dayang Suhaila (2003) Mengenalpasti permasalahan pelajar kursus katering dalam mata pelajaran teknologi katering di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Hamid, Haslinda (2003) Parit Raja sebagai destinasi pelancongan : satu kajian terhadap pengalaman pertama dan maklumat sedia ada di kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknoiogi Tun Hussien Onn.

Abd Rahman, Rozana (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) berbantukan komputer bagi mata pelajaran perakaunan kewangan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Rahman, Yusnita (2003) Pengetahuan terhadap penyediaan Rancangan Perniagaan : satu tinjauan di kalangan pelajar-pelajar tahun akhir Sarjana Muda Kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Rahman, Yusnita (2003) Pengetahuan terhadap penyediaan rancangan perniagaan : satu tinjauan di kalangan pelajar-pelajar tahun akhir sarjana muda kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Razak, Suzlina@Norhidayat (2003) Pembentukan modul latihan pemikiran kreatif untuk bakal usahawan bagi graduan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Shukor, Norazrina (2003) Pembangunan dan penilaian modul pengajaran kendiri berasakan web untuk subjek pola pakaian (JURUSAN FESYEN) di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd. Kadir, Noorhati (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) untuk mata pelajaran kaedah membatik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd. Kadir, Noorhati (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) untuk mata pelajaran kaedah membatik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd. Karim, Nor Salmawati (2003) Penghasilan modul pembelajaran penstafan bagi mata pelajaran pengurusan perniagaan satu kajian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd. Mutalif, Siti Aisah (2003) Mengenal pasti tahap motivasi dan kecenderungan keusahawanan di kalangan pelajar semester akhir Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal : satu tinjauan di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd. Mutalif, Siti Aisah (2003) Mengenal pasti tahap motivasi dan kecenderungan keusahawanan di kalangan pelajar semester akhir ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal: satu tinjauan di KUITTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Ghani, Aznida Wati (2003) Analisis pembangunan kemahiran berfikir di kalangan pelajar pendidikan teknik dan vokasional dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan modul pembelajaran kendiri mekatronik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Halim, Mohd Hafiz (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan (CD-ROM) pembelajaran pengorganisasian di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Halim, Muhammad Nazri (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan dalam bentuk cd-rom bagi subjek 'aspek gelagat pengguna' untuk tajuk konsumerisme bagi pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Kadir, Khairulnizan (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pelepasan diri dan rebat cukai untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran bagi subjek pencukaian Malaysia 1 kursus Diploma Akauntansi di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Kadir, Khairulnizan (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pelepasan diri dan rebat cukai untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran bagi subjek pencukaian Malaysia 1 kursus diploma akauntasi di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Kadir, Siti Balqis (2003) Pembangunan modul pembelajaran kendiri Matematik, MPKM Algebra dikalangan pelajar Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Latif, Mohd Hafizi (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan dalam bentuk CD-ROM bagi subjek P1701 : pemasaran 1 bertajuk pengenalan kepada pemasaran : satu kajian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Muthalib, Norhazizi (2003) Pemurnian manual prosedur ujikaji Makmal Geoteknik Jabatan Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Muthalib, Norhazizi (2003) Pemurnian manual prosedur ujikaji makmal geoteknik, Jabatan Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahim, Rohaida (2003) Pembentukan indikator pensyarah cemerlang Jabatan Kejuruteraan Awam politeknik Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahman, Akmal (2003) Penghasilan dan penilaian cd pembelajaran bagi subjek pneumatik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahman, Muhamad Zaki (2003) Pembangunan bahan bantu pembelajaran berasaskan sistem maklumat berkomputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahman, Suhada (2003) Pemurnian Manual Prosedur Ujikaji Makmal Kejuruteraan Kayu, Fakulti Kejuruteraan, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rasid, Rasma (2003) Pembinaan laman web kerjaya bagi pelajar diploma ukur tanah di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Razak, Suzlina @ Norhidayat (2003) Pembentukan modul latihan pemikiran kreatif untuk bakal usahawan bagi graduan kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknolgi Tun Hussein Onn.

Abdul Talib, Nurul Huda (2003) Modul pembelajaran kendiri secara interaktif subjek kerja kayu di kalangan pelajar sekolah menengah teknik dan vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Wahab, Roswady (2003) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kendiri AutoCAD 2D isometrik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Mohd Faizul (2003) Penghasilan dan kesesuaian penggunaan perisian kursus sistem rangkaian computer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Nurhidayah Seetha (2003) Kebolehgunaan CD pembelajaran berbantu komputer bagi matapelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu, Talib (2003) Penghasilan prosedur arahan keselamatan bengkel kayu bagi Pelajar Kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Muhammad Helmi (2003) Pembangunan dan penilaian sistem 'template' soal selidik berasaskan web (e-templete questionnaire). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Muhammad Helmi (2003) Pembangunan dan penilaian sistem ‘template’ soal selidik berasaskan web (e-template questionnaire). Masters thesis, Koiej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Noor Hamiza (2003) Penghasilan modul pengajaran kendiri mata pelajaran Seni Reka Tekstil bagi tajuk Kaedah Mencetak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Rosliah (2003) Kajian amalan komunikasi berkesan di antara pendidik dengan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik-politeknik Semenanjung Malaysia dari persepsi pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Zubaidah (2003) Penghasilan kit pembelajaran bagi meningkatkan kefahaman pelajar diploma kejuruteraan awam di Politeknik Ungku Omar : subjek kejuruteraan bekalan air dan air sisa. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Hassan, Norhaslin (2003) Tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran serta pengalaman semasa latihan industri sebagai persediaan sebelum memasuki dunia pekerjaan dalam sektor pelancongan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Samah, Musa (2003) Pembangunan sistem pendaftaran kursus pendidikan berterusan secara online (e-spbb). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Adiman, Rohayah (2003) Indikator pelajar cemerlang: satu kajian di Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Adiman, Rohayah (2003) Indikator pelajar cemerlang: satu kajian di Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Adnan, Nur Hidayah (2003) Performance of anaerobic baffled reactor (ABR) in treating domestic wastewater. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Adnan, Nur Hidayah (2003) Performance of anaerobic baffled reactor (ABR) in treating domestic wastewater. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahip Dionnysius, Saiting (2003) Penghasilan dan penilaian koswer manual reka bentuk sistem sesalur penyaman udara. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Afandi (2003) Fabrikasi dan pencirian teknologi 0.13 um nMOS. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad, Izyani (2003) Pembangunan dan penilaian CD interaktif proses pemodelan hubungan data dalam mata pelajaran Sistem Pangkalan Data (BTI 2083) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Norsuhaida (2003) A switched-beam antenna for cellular communication. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Syahrul Nazar (2003) Persepsi pelajar tentang keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam amali kejuruteraan elektrik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad @ Mazlan, Nurazlen (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran pemasaran 1 : satu tinjauan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad @ Mazlan, Nurazlen (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran pemasaran 1: tinjauan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad @ Mohamad, Noraihan (2003) Penghasilan modul pengajaran kendiri bagi mata pelajaran teknologi katering. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad Razali, Nazamuddin (2003) Penghasilan modul pembelajaran lukisan kejuruteraan berbantukan komputer. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad Razali, Nazamuddin (2003) Penghasilan modul pembelajaran lukisan kejuruteraan berbantukan komputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad Zolkifli @ Uda, Norazwa (2003) Mengenalpasti faktor motivasi dalam mempengaruhi proses pembelajaran kendiri pelajar : tinjauan di sekolah menengah teknik persiaran brash dan lebuh catur, Ipoh Perak, Kursus Perdagangan Tingkatan 5. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad Zuki, Ros Eliana (2003) Pengetahuan dan minat terhadap kerjaya keushawanan : satu tinjauan di kalangan pelajar-pelajar bumiputera aliran kemahiran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad Zuki, Ros Eliana (2003) Pengetahuan dan minat terhadap kerjaya keushawanan : satu tinjauan di kalangan pelajar-pelajar bumiputera aliran kemahiran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Alfian Yusof, Safiza (2003) Tahap pengetahuan pelajar mengenai bidang pekerjaan dalam industri pelancongan di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Alias, Asmalia (2003) Membina dan menilai modul pembelajaran kendiri bagi topik kemasiapan perabot di Kolej Komuniti Segamat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Aman, Fazlina (2003) Ketakstabilan gelombang panjang bagi olakan mantap Benard-Marangoni dengan batas bawah bertebat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Aman, Fazlina (2003) Ketakstabilan gelombang panjang bagi olakan mantap benard-marangoni dengan batas bawah bertebat. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Aman, Mohamad Yusri (2003) The effect of material non-linearity on the predicted performance of road pavement. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Aman, Mohamad Yusri (2003) The effect of material non-linearity on the predicted performance of road pavement. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Aman, Mohamad Yusri (2003) The effect of material non-linearity on the predicted performance of road pavement. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Amauddin, Aida Faizura (2003) Satu kajian integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran secara penerokaan terhadap pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kolej Universiti Teknologi TUn Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Anuar Haron, Mohd Khairul (2003) Penghasilan bahan pembelajaran berasaskan interaktif CD-ROM bagi mata pelajaran hidraulik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Awadz @ Hussin, Hafidah (2003) Mengenal pasti masalah pemahaman dan hubungannya dengan latar belakang matematik, gaya pembelajaran, motivasi dan minat pelajar terhadap bab pengawalan kos makanan di Sekolah Menengah Teknik (ERT) Rembau : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Awadz @ Hussin, Hafidah (2003) Mengenal pasti masalah pemahaman dan hubungannya dengan latar belakang matematik, gaya pembelajaran, motivasi dan minat pelajar terhadap bab pengawalan kos makanan di Sekolah Menengah Teknik (ert) Rembau: satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Awang@Faudzi, Ruslina (2003) Penghasilan video pembelajaran (CD-ROM) bagi subjek pemasaran 1 di Politeknik Kota Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Azali, Rohayu (2003) Indikator guru perdagangan cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Azis, Haslan (2003) Pembangunan bahan pembelajaran alternatif mata pelajaran baik pulih komputer di kalangan pelajar kursus sijil teknologi komputer, Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Baharin, Mohd Norbi (2003) Kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer untuk mata pelajaran sistem elektronik 1 di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Bariman, Norhafzan (2003) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran proses tuangan menggunakan media pengajaran berasaskan komputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Basarudin, Zuraini (2003) GIS : sistem maklumat pengurusan makmal di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Buhari, Rosnawati (2003) Mechanistic evaluation of asphaltic pavement based on Benkelman Beam Deflection. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Buhari, Rosnawati (2003) Mechanistic evaluation of asphaltic pavement based on benkelman beam deflection. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Che Ahmad, Norazliana (2003) Satu analisis buku panduan wanita cemerlang dalam kerjaya berdasarkan pandangan staf wanita bidang perhotelan dan pendidikan (teknik dan vokasional) mengenai "siling kaca": satu tinjauan di Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Che Idris, Muhammad Sani (2003) Penggunaan transparensi sebagai alat bantu mengajar oleh pensyarah dalam mata pelajaran P315 pengurusan perniagaan bagi pelajar-pelajar perdagangan di politeknik Sultan Ahmad Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Che Pa, Mohamad Fauzi (2003) Penghasilan buku panduan keselamatan di Makmal Teknologi Pembinaan (Kerja Kayu) KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Che Pa, Mohamad Fauzi (2003) Penghasilan buku panduan keselamatan di makmal teknologi pembinaan (kerja kayu) KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Daros, Mohd Nazri (2003) Kajian penggunaan modul pembelajaran elektronik mata pelajaran pengurusan penyeliaan (C523) ke atas pelajar-pelajar kursus perkhidmatan bangunan, POLIMAS. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Edni, Ermizam (2003) Perbandingan gaya pembelajaran kinestatik terhadap pelajar kejuruteraan di Politeknik Kuching: satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Eh Kan, Chessda Uttraphan (2003) A secure message handler using microsoft cryptoapi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Eh Kan, Chessda Uttraphan (2003) A secure message handler using microsoft cryptoapi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Fauzi, Siti Nor (2003) Kajian kesesuaian terhadap pembinaan modul pembelajaran kendiri(MPK) sistem wang dan bank (MSWB) di kalangan pelajar semester satu diploma perakaunan di Politeknik Kota Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Fuad, Noor Faznyzahuda (2003) Pembangunan bahan pengajaran: modul pembelajaran berbantukan komputer bagi mata pelajaran penjana AT dan AU di Kolej Komuniti Bandar Darulaman, Jitra, Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ghani, Syuhairah (2003) Kemahiran mengendalikan pakej perakaunan universal business software (UBS) di kalangan pelajar tahun akhir diploma akauntansi : satu tinjauan di Politeknik Kota Bahru, Kelantan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ghazali, Rozaida (2003) Pemodelan rangkaian Neural Suap Balik bagi meramal harga rumah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Goel, Petrus Julini (2003) Pembangunan bahan pengajaran : modul pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran elektrik di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Goh, Clarence Kok Leon (2003) A research on the effectiveness of the "english class teacher" software for improving the standardsof english amongst first and second year electrical engineering students at Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hamdan, Hasri (2003) Kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran sistem elektronik 2 untuk pelajar politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hamzah, Muhammad Rafie (2003) Penghasilan dan penilaian CD modul pembelajaran kenderi (MPK) sistem catatan bergu untuk mata pelajaran perakaunan awalan (P 1105) di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Hasniza (2003) Tinjauan terhadap permasalahan pelajar sarjana pendidikan teknik vokasional(KUiTTHO) dalam menjalani latihan mengajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Nafisah (2003) Penghasilan modul pengajaran kendiri matapelajaran kartografi bagi kursus ukur tanah di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun Habib, Mohammed Ilias (2003) Pembangunan modul pembelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa bagi kursus kejuruteraan awam di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun Habib, Mohammed Ilias (2003) Pembangunan modul pembelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa bagi kursus kejuruteraan awam di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hasan, Zaki (2003) Penghasilan dan penilaian modul pengujian ke atas konkrit basah bagi pelajar kursus kejuruteraan awam. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hasan, Zaki (2003) Penghasilan dan penilaian modul pengujian ke atas konkrit basah bagi pelajar kursus kejuruteraan awam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hashim, Hasmaini (2003) Pembangunan bahan pembelajaran: modul pembelajaran berasaskan komputer bagi keperluan mata pelajaran litar AU di kolej komuniti. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hashim, Haszlina (2003) Kriteria pemilihan jenis pakej perisian perakaunan bagi memenuhi keperluan silabus diploma perakaunan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hashim, Munshi (2003) Sistem pemprosesan maklumat pelajar sekolah menengah teknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hashim, Munshi (2003) Sistem pemprosesan maklumat pelajar sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Haslinda, Abd. Hamid (2003) Parit Raja sebagai destinasi pelancongan : satu kajian terhadap pengalaman pertama dan maklumat sedia ada pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hassan, Mohd Shabri (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan bagi subjek pencukaian Malaysia 2 : satu kajian di politeknik-politeknik Malaysia yang terpilih. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Husain, Salmiah (2003) Persepsi pelajar terhadap aspek-apek penempatan di asrama dan hubungan dengan pencapaian akademik pelajar: satu tinjauan ke atas Sekolah Menengah Teknik Pasir Mas. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Husain, Salmiah (2003) Persepsi pelajar terhadap aspek-aspek penempatan di asrama dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar : satu tinjauan ke atas Sekolah Menengah Teknik Pasir Mas. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hussin, Husnira (2003) Pembangunan bahan pembelajaran berbentuk CD-ROM interaktif bagi subjek Kartografi di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hussin, Mohd Sabri (2003) Pembinaan Web CD pembelajaran bagi matapelajaran lukisan ber bantukan komputer (AUTOCAD) dalam penghasilan permodelan 3D. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hussin, Mohd Sabri (2003) Pembinaan web CD pembelajaran bagi matapelajaran lukisan berbantukan komputer (AutoCAD) dalam penghasilan permodelan 3D. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hussin, Nor Haziah (2003) Kajian tahap profesionalisme keguruan lepasan sarjana pendidikan KUiTTHO: penilaian kendiri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim, Mastura (2003) Keberkesanan pelaksanaan kerja makmal Program Teknologi Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO : sistem penilaian ujikaji Makmal Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim, Mastura (2003) Keberkesanan pelaksanaan kerja makmal program Teknologi Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO : sistem penilaian ujikaji makmal Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim, Mohamad Shahril (2003) Penghasilan modul pembelajaran interaktif berkonsepkan multimedia bagi mata pelajaran AutoCAD 3D Modelling. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim, Noraini (2003) Lecture assessment system (login module and manage user module). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Noraini (2003) Lecture assessment systems (login module and manage user module). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Sakinah (2003) Kerjasama dan perkongsian sumber sebagai strategi meningkatkan kualiti dalam bidang pendidikan teknik dan vokasional : satu tinjauan di Kolej Universtii Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim Mukhtar, Marina (2003) Penghasilan album elektronik untuk subjek penyenggaraan kerja kayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Amirul (2003) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran aturcara mikropemproses 68000. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Azizan (2003) Optimizing colour resolusion in 3D model and animation for fast rendering time between PC and Macintosh. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Izwan (2003) Development of a multimedia enhanced web prototype for technical learning instrument. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Izwan (2003) Development of a multimedia enhanced web prototype for technical learning instrument. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Mahanom (2003) Membina dan menilai kesesuaian modul pembelajaran kendiri untuk pelajar diploma pengajian perniagaan semester 6 di Politeknik Ungku Omar bagi matapelajaran prinsip dan amalan insurans. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Muhamad Azlin (2003) Pembangunan dan pengujian modul pembelajaran kendiri dalam bentuk cakera padat berinteraktif (sistem digit dan instrumentasi). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Nor Hayati (2003) Satu tinjauan terhadap tahap pengetahuan guru-guru teknikal di tiga buah sekolah teknik tentang pembinaan item subjektif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Nor Lailihuda (2003) Pembangunan model kualiti bagi modul pengajaran kendiri (MPK) menggunakan kaedah quality function deployment (QFD). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Nurhuda (2003) Satu tinjauan terhadap tahap pengetahuan guru teknikal dalam pembinaan item objektif di tiga buah Sekolah Menengah Teknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Nurhuda (2003) Satu tinjauan terhadap tahap pengetahuan guru teknikal dalam pembinaan item objektif di tiga buah sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Rosmaria (2003) Penentuan tahap kesediaan pelajar terhadap pembelajaran maya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Siti Azliya (2003) Ciri-ciri yang mempengaruhi pelatih aliran kemahiran untuk menjadi seorang usahawan : satu tinjauan di Institut Kemahiran Mara Lumut, Manjung Perak. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Siti Azliya (2003) Ciri-ciri yang mempengaruhi pelatih aliran kemahiran untuk menjadi seorang usahawan : satu tinjauan di Institut Kemahiran Mara Lumut, Manjung Perak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Suhairi (2003) Pengautomasian maklumat aktiviti pelajar di pusat kaunseling dan pembangunan pelajar Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Zaitun (2003) Penggunaan manual pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik gunaan (Geometri Koordinat). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Isnin, Sabrina (2003) Pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi di kalangan pensyarah jabatan perdagangan politeknik: satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Isnin, Sabrina (2003) Pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi di kalangan pensyarah jabatan perdagangan politeknik: satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jaafar, Fareed (2003) Pembelajaran berbantukan komputer berasaskan laman web mata pelajaran penyamanan udara bagi tajuk beban haba. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jaafar, Fareed (2003) Pembelajaran berbantukan komputer berasaskan laman web mata pelajaran penyamanan udara bagi tajuk beban haba. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jaafar, Norasmah (2003) A survey on the educational tour planning among the students of diploma in tourism management in the polytechnic. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jaafar, Norasmah (2003) A survey on the educational tour planning among the studentsof diploma in tourism management in the polytechnic. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jaafar, Nur Azureen (2003) Tinjauan tahap pengetahuan pelajar semester satu diploma pengurusan pelancongan mengenai kursus diploma pengurusan pelancongan di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jaafar, Nur Azureen (2003) Tinjauan tahap pengetahuan pelajar semester satu diploma pengurusan pelancongan mengenai kursus diploma pengurusan pelancongan di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jaffar, Ruzaihan (2003) Sistem pendaftaran program latihan mengajar online : ORTep system. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jahuri, Jumaliah (2003) Penghasilan modul pembelajaran cd interaktif bagi mata pelajaran instrumentasi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamak, Zulkarnain (2003) Penggunaan simulator sebagai penjana kemahiran asas kimpalan di kalangan pelajar kejuruteraan mekanikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamaludin, Khatijah (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran litar AU untuk pelajar Sijil Teknologi Elektrik, di Kolej Komuniti. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamaludin, Khatijah (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran litar AU untuk pelajar Sijil Teknologi Elektrik, di Kolej Komuniti. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamaludin, Mohd Faizal (2003) Penghasilan manual penyediaan perancangan perniagaan bagi industri kecil dan sederhana : satu kajian di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jamaludin, Mohd Faizal (2003) Penghasilan manual penyediaan perancangan perniagaan bagi industri kecil dan sederhana: satu kajian di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamaludin, Mohd Izal (2003) Pembinaan portal web jarum sebagai mekanisme tambahan dalam pembelajaran senireka fesyen. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamaludin, Mohd Izal (2003) Pembinaan portal web jarum sebagai mekanisme tambahan dalam pembelajaran senireka fesyen. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamian, Yuhani (2003) Latihan mengajar : Keberkesanannya terhadap pelajar Diploma Kejuruteraan serta Pendidikan di KUiTTHO (Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn) menurut persepsi pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jamian, Yuhani (2003) Latihan mengajar: keberkesanannya terhadap pelajar diploma kejuruteraan serta pendidikan di KUiTTHO (Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn) menurut persepsi pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamlus, Suhaida (2003) Indicator pengurusan pejabat cemerlang bagi jabatan perdagangan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jasni, Nur Farrah Azwa (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri berbentuk CD interaktif subjek undang-undang syarikat di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jaswadi, Ngatinah (2003) Menyediakan buku panduan keselamatan di makmal teknologi perpaipan, Fakulti Teknologi Kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jaswadi, Ngatinah (2003) Menyediakan buku panduan keselamatan di makmal teknologi perpaipan, Fakulti Teknologi Kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Johari, Ishak (2003) Kebolehgunaan CD pembelajaran berbantu komputer bagi matapelajaran rekabentuk struktur 1 di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Juhari, Siti Paridah (2003) Pengaruh faktor minat, keluarga, role model dan jangkaan gaji terhadap pelajar wanita dalam menentukan bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Juhari, Siti Paridah (2003) Pengaruh faktor minat, keluarga, role model dan jangkaan gaji terhadap pelajar wanita dalam menentukan bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Masters thesis, Koiej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kamdi, Nornajiha (2003) Tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan bas di institusi pengajian tinggi awam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Katiran, Norshidah (2003) Keseimbangan pautan atas dan pautan bawah dalam sistem WCDMA. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kevin Akeu, Francisca (2003) Kajian mengenai pembangunan dan penilaian format manual pengajaran dan pembelajaran dalam CD-interaktif bagi pelajar kejuruteraan elektrik di politeknik-politeknik Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khalid, Hasmawi (2003) Kesesuaian modul pembelajaran elektronik matapelajaran teknologi pembuatan perabot (DTC 3202) di kalangan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khalid, Mohd Saiful Nizam (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan bagi subjek audit dan penyiasatan (P512) di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khamis, Fakhruddin (2003) Kepentingan portal pendidikan bagi pengajaran dan Pembelajaran Elektronik Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kodiron, Hadijah (2003) Pembinaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) berbantukan komputer bagi mata pelajaran pengurusan perniagaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kosnan, Noor Mayafaraniza (2003) Kajian terhadap keperluan garis panduan pengendalian makmal automasi : pneumatik,bagi pelajar sarjana muda teknologi kejuruteraan mekanikal, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Lai, Chee Sern (2003) Pembangunan dan penilaian e-modul interaktif cakera padat bagi mata pelajaran kejuruteraan pegeluaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Lim, Johnson Soon Chong (2003) Penghasilan modul pembelajaran interaktif bagi pengautomatan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Liman, Siti Juliana (2003) Pembangunan CD ROM interaktif bagi mata pelajaran fisiologi perubatan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ling, Felix Ngee Leh (2003) Simulation analysis of slope stability : a case study on slope failure at new laboratory of Faculty of Mechanical Engineering UTM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mad, Norazila (2003) Pembinaan modul soalan-soalan latihan berjawapan bagi mata pelajaran mekanik tanah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mahmood, Che Hasnah (2003) Pembelajaran berbantukan komputer (PBK) dalam subjek kejuruteraan jalanraya: bahan-bahan kejuruteraan jalanraya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Main, Aspalilla (2003) Pembinaan modul pendekatan perancangan pengajaran berkesan kemahiran hidup bersepadu tingkatan 1. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Masri, Masidah (2003) Pembangunan dan penilaian alat bahan bantu mengajar (ABBM) berbantukan komputer bagi mata pelajaran pengurusan perniagaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Masro, Norawati (2003) Kualiti pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) dari aspek pembelajaran kognitif, psikomotor dan afektif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Masro, Norawati (2003) Kualiti pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar sarjana muda kejuruteraan elektrik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) dari aspek pembelajaran kognitif, psikomotor dan afektif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mat, Mohd. Zulhasnan (2003) Aplikasi sistem maklumat stok dan inventori makmal JPTV. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Ali, Asrudin (2003) Pembangunan prototaip modul pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran mekanik pepejal (tegasan dan terikan). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Ali, Mazrul Hisyam (2003) Penghasilan dan penilaian cakera pad at video dokumentari pendidikan mesin suntikan plastik bagi subjek kejuruteraan pengeluaran di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Ghani, Ruzila (2003) Sistem pengendalian makmal teknologi kejuruteraan mekanikal: satu kajian kes di makmal teknologi kimpal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Nor, Suhaila (2003) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran pelarasan akaun : satu kajian kes di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Sapri, Zarina (2003) Pemilihan kerjaya di kalangan pelajar-pelajar pendidikan khas aliran teknik dan vokasional : satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mat Seman, Mhd Azmin (2003) Penilaian kesesuaian MPK yang dihasilkan bagi mata pelajaran undang-undang binaan (C 532) bagi topik perubahan/pindaan kerja terhadap pelajar semester enam kursus diploma ukur bahan politeknik Kota Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Taib, Noor Hayati (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri berasaskan cakera pad at dalam pengajaran dan pembelajaran bagi subjek teknologi bahan 1 (J 3022) kursus kejuruteraan mekanikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mattar, Noor Aini (2003) Penghasilan modul pembelajaram penerima komunikasi: satu kajian di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md Osman, Siti Zuraidah (2003) Pembangunan modul subjek pencukaian Malaysia 1 (P 419) bagi pelajar Diploma Akauntasi di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md Piah, Mohd Fauzi (2003) Garis panduan keselamatan dan kesihatan pekerja di tapak bina bagi kontraktor binaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md Piah, Mohd Fauzi (2003) Garis panduan keselamatan dan kesihatan pekerja di tapak bina bagi kontraktor binaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md. Zahari @ Che Hussin, Noorafzarini (2003) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kendiri pelepasan diri dan rebet cukai: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mh Busra, Mohd Azmi (2003) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri pencukaian perkongsian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mior Ismail, Mior Mohd. Suhairin (2003) Kajian persepsi pelajar terhadap amalan keselamatan bengkel kejuruteraan awam (perkayuan). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mior Ismail, Mior Mohd. Suhairin (2003) Kajian persepsi pelajar terhadap amalan keselamatan bengkel kejuruteraan awam (perkayuan). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Miskam, Siti Norizan (2003) Panduan penulisan objektif eksplisit dalam perancangan pengajaran bagi guru-guru pelatih pengurusan perniagaan dan perakaunan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Misnan, Nur Iliza (2003) Penghasilan dan penilaian kesesuaian borang penilaian kokurikulum di sebuah politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Misnan, Nur Iliza (2003) Penghasilan dan penilaian kesesuaian borang penilaian kokurikulum di sebuah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad, Harulnizam (2003) Penggunaan modul pembelajaran elektronik (MPE) pengenalan pelancongan H 111 : tinjauan terhadap pensyarah dan pelajar Diploma Pengurusan Pelancongan, Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad, Mahathir (2003) Kebukansferaan lang sung persembahan kumpulan relatif panjang lima. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamad, Mahathir (2003) Kebukansferaan langsung persembahan kumpulan relatif panjang lima. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamad, Shamsul (2003) Data mining in network traffic using fuzzy clustering. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Mohamad, Shamsul (2003) Data mining in network traffic using fuzzy clustering. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Mohamad, Suriah (2003) Pengetahuan terhadap pembinaan item soalan esei di kalangan guru - guru kejuruteraan : suatu tinjauan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad, Suriah (2003) Pengetahuan terhadap pembinaan item soalan esei di kalangan guru - guru kejuruteraan : suatu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad Noor, Mastura (2003) Penggunaan ABBM berbantukan komputer bagi subjek pemasaran di kalangan pelajar Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad Noor, Siti Salwa (2003) Sejauh mana komitmen pihak industri terhadap program latihan industri pelajar KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad Sani, Ronina Sainira (2003) Kajian keselamatan dalam makmal alam sekitar dan penghasilan buku panduan keselamatan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Huzairi (2003) Penggunaan simulasi CD interaktif dalam pembelajaran dan pengajaran amali sistem pemasangan dan pendawaian domestik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Maziana (2003) Pembangunan dan penilaian e-modul bagi topik struktur binaan tangga subjek teknologi bahan dan binaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Nadia (2003) Merekabentuk modul pembelajaran ukur kejuruteraan (C301) berasaskan laman web. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Norbaini (2003) Persepsi pelajar ijazah sarjana muda kejuruteraan di KUiTTHO terhadap jadualwaktu di luar wakil rasmi : satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Johar, Saffuwan (2003) Ultrasound tiga - dimensi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed Johar, Saffuwan (2003) Ultrasound tiga - dimensi. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Mohamed Rafi, Sharmili (2003) Pembangunan modul pembelajaran kendiri (MPK) perakaunan awalan (P1105) bagi pelajar semester 1 diploma akauntansi dan pemasaran di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Yunus, Ahmad Syukri (2003) Pembentukan dan penilaian indikator bengkel elektrik cemerlang: satu kajian di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Yusof, Azean Irdawaty (2003) Pembangunan dan penilaian modul berbantukan komputer(mbk) bagi mata pelajaran pengurusan perniagaan (P 315) di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammed, Seti Suhadaini (2003) Pembangunan rekabentuk modul multimedia bagi proses pembinaan jalan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammed Sani, Abdul Rahim (2003) Pengajaran dan pembelajaran: pembinaan modul pembelajaran reka bentuk struktur kayu Secara interaktif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammed Sani, Abdul Rahim (2003) Pengajaran dan pembelajaran: pembinaan modul pembelajaran reka bentuk struktur kayu secara interaktif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd, Lilina (2003) Tinjauan amalan pengurusan masa di kalangan pelajar lemah dan cemerlang dalam sistem penasihat akademik pensyarah di Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Alias, Mas Azlina (2003) Penghasilan senarai semak bagi menilai tahap pengetahuan dan pemahaman pelajar terhadap pembelajaran berasaskan multimedia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Arish @Arshad, Nur Aini (2003) The construction of mathematical time functions for storm events. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Arish @Arshad, Nur Aini (2003) The construction of mathematical time functions for storm events. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Faroqe, Syafizwan Nizam (2003) Cabaran-cabaran kemajuan kerjaya wanita menurut persepsi pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn /. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Hanapi, Norhazlinda (2003) Penghasilan perisian modul pembelajaran kendiri bagi proses mereka bentuk pangkalan data untuk mata pelajaran pengurusan pangkalan data di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Hasmi, Mohd Hazreel (2003) Tahap kesedaran pelajar tentang isu gangguan seksual dan kesannya terhadap pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Hassan, Jamaayah (2003) Tinjauan tahap pengetahuan pelajar mengenai bidang pekerjaan dalam bidang ukur tanah di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Hassan @ Abd Ghani, Mohd Shahril (2003) Penghasilan buku panduan rekabentuk pengeluaran sebagai ABBM sokongan di dalam proses pembelajaran di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Iham@Sham, Haslienda (2003) Pembangunan halaman web Kartografi (CARToWeb) bagi menyediakan satu kemudahan pembelajaran di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Iham@Sham, Haslienda (2003) Pembangunan halaman web Kartografi (CARToWeb) bagi menyediakan satu kemudahan pembelajaran di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Jainury, Suhartini (2003) Pemantapan penilaian prestasi guru pelatih dalam program latihan mengajar 01 Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Lajim, Faeizah (2003) Pembangunan modul pembelajaran mekanik tanah (DKA 2053) bagi pelajar kursus diploma kejuruteraan awam di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Mustafa, Masherna (2003) Pembinaan modul pembelajaran elektronik matapelajaran fisiologi bagi pelajar Kursus Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Perubatan), KUITTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Mustafa, Masherna (2003) Pembinaan modul pembelajaran elektronik matapelajaran fisiologi bagi pelajar kursus kejuruteraan elektrik (elektronik perubatan), KUITTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Nadzri, Mohd Azaharuddin (2003) Pembelajaran carta kawalan X - BAR dan R melalui e-modul. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Nasir, Nizam (2003) Penghasilan perisian sistem pakar mendiagnosis kerosakan komputer (CoFDES) dan kepenggunaannya dalam membantu staf pentadbiran Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) membaikpulih komputer secara kendiri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Nor, Mazly (2003) Penghasilan modul e-pembelajaran berkonsepkan web: penyaliran jalan raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Nor, Nor Suriani (2003) Pembangunan media tayang (video) dalam prosedur ujikaji makmal bagi matapelajaran kejuruteraan jalanraya dan pengangkutan (BKA 4061) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Sahap, Noorziawati (2003) Keberkesanan penggunaan cd-i dalam mata pelajaran teknologi konkrit (CI004) sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Salleh, Mohd Faizal (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri bahan dan binaan berasaskan web. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Sari, Kamarul Aini (2003) Kajian keselesaan terma di penginapan pelajar Universiti Sains Malaysia. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Mohd Sari, Kamarul Aini (2003) Kajian keselesaan terma di penginapan pelajar Universiti Sains Malaysia. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Mohd Shariff, Balqis (2003) Pembangunan dan penilaian web pemasaran pendidikan berterusan KUiTTHO (WPPBK). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Yazit, Tengku Nursyarah Bariah (2003) Pembentukan dan penilaian indikator bengkel kayu kejuruteraan awam cemerlang: satu kajian di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Yunan, Yusrizal Sufardi (2003) Set borang penilaian prestasi pensyarah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Yunus, Mohd Fauzi (2003) Penghasilan modul pembelajaran lukisan kejuruteraan berbantukan komputer (CAD 3D). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Yunus, Mohd Fauzi (2003) Penghasilan modul pembelajaran lukisan kejuruteraan berbantukan komputer (CAD 3D). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Yusof, Nor Zalina (2003) Amalan komunikasi berkesan antara ketua jabatan dengan staf akademik di politeknik semenanjung Malaysia : satu kajian. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Yusof, Nor Zalina (2003) Amalan komunikasi berkesan antara ketua jabatan dengan staf akademik di politeknik semenanjung Malaysia: satu kajian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Yusoff, Normieza (2003) Pembangunan portal pendidikan geografi berasaskan web-based GIS. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd. Yusoff, Ida Maria (2003) Kesan latihan mengajar kepada perkembangan kognitif Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik Dan Vokasional KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd. Yusoff., Ida Maria (2003) Kesan latihan mengajar kepada perkembangan kognitif pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd.Yusof, Irdayani (2003) Penghasilan rangka tindakan yang komprehensif perlaksanaan program pembelajaran secara koperatif dalam komuniti: aktiviti pelancongan budaya dalam program homestay. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mokhtar, Nurul Syamshida (2003) Persepsi pelajar terhadap penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mokhtar, Nurul Syamshida (2003) Persepsi pelajar terhadap penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamad, Norazlinun (2003) Kesesuaian penggunaan modul pembelajaran kendiri (MPK) bertajuk promosi jualan bagi mata pelajaran pengurusan promosi (P3704) di kalangan pelajar semester tiga diploma pemasaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamad Yusoff, Hasyimunfazlie (2003) Pembangunan modul pembelajaran lukisan kejuruteraan awam bagi pelajar KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamad Yusoff, Hasyimunfazlie (2003) Pembangunan modul pembelajaran lukisan kejuruteraan bagi pelajar KUiTHHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Muhammad, Suzana (2003) Tinjauan terhadap gaya pembelajaran di kalangan pelajar pelajar semester dua diploma pemasaran di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhammad, Suzana (2003) Tinjauan terhadap gaya pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar semester dua diploma pemasaran di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Musa, Hishamudin (2003) Penghasilan modul keselamatan dan kesihatan pekerja di tapak bina bagi pelajar-pelajar kejuruteraan awam di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Musa, Hishamudin (2003) Penghasilan modul keselamatan dan kesihatan pekerja di tapak bina bagi pelajar-pelajar kejuruteraan awam politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mustafa, Zaidah (2003) Pembangunan dan penilaian modul web CD 'baikpulih komputer' : aplikasi dalam makmal baikpulih komputer di Politeknik Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mustapa, Rozilaili (2003) Penghasilan buku panduan keselamatan di makmal teknologi pembinaan (kerja bata), KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nayan, Nirwani (2003) Keberkesanan penggunaan modul pembelajaran kendiri bagi tajuk akaun penamat dan kunci kira-kira mata pelajaran perakaunan awalan di Politeknik Sultan Abdul Halim Muad'zam Shah, Jitra Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ng, Chuan Huat (2003) Sistem rekabentuk corak dan acuan pinggan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ngagiman, Norayahati (2003) Pembangunan sistem maklumat pentadbiran di Jabatan Kejuruteraan Awam, POLISAS. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ngatiran, Norida (2003) Penghasilan dan penilaian buku panduan prosedur pematerian komponen elektronik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nordin, Adzuieen (2003) Pendidikan teknik dan vokasional ke arah pendidikan bertaraf dunia : dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nordin, Adzuieen (2003) Pendidikan teknik dan vokasional ke arah pendidikan bertaraf dunia: dalam konteks pengajaran dan pembelajaran (P&P). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Nordin, Surina (2003) Satu kajian kes mengenai permasalahan pembelajaran pelajar tingkatan 5 kursus katering di sekolah menengah teknik tanah merah : ke arah pembinaan modul air rebusan, sup, sos dan kuah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Nordin, Surina (2003) Satu kajian kes mengenai permasalahan pembelajaran pelajar tingkatan 5 kursus katering di sekolah menengah teknik tanah merah: ice arah pembinaan modul air rebusan, sup, sos dan kuah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Darvina (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) berasaskan CD interaktif bagi mata pelajaran pemasaran 1 di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Omar, Darvina (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) berasaskan CD interaktif bagi mata pelajaran pemasaran 1 di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Darvina (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) berasaskan CD interaktif bagi mata pelajaran pemasaran 1 di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Rahmat (2003) Penghasilan dan penggunaan manual assessment blackboard 5 Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Ruzlina (2003) Identification of storm rainfall pattern of Sungai Ara catchment. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ong, Sylvia Al Ling (2003) Development and evaluation of a fibre optic web-based learning module for technology-based learners. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ong, Tze Ching (2003) Pembangunan multimedia cakera padat untuk mata pelajaran sains bahan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Osman, Zuraida (2003) Satu tinjauan perspektif pengurus terhadap k-workers. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Osman, Zuraida (2003) Satu tinjauan perspektif pengurus terhadap k-workers. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Aida Syariza (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri pengajian kejuruteraan mekanikal : mekanik bagi pelajar kejuruteraan mekanikal, Sekolah Menengah Dato' Lela Maharaja Rembau / Aida Syariza Othman. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Aneetha Asyikeen (2003) Pembangunan dan penilaian sistem penempatan program latihan mengajar secara online. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Asri (2003) Penghasilan modul e-pembelajaran : "pembinaan jalan raya". Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Othman, Khairul Bariyah (2003) Kriteria penilaian bagi perisian pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer : satu tinjauan di sekolah menengah teknik di negeri Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Noorashikin (2003) Pembangunan cd rom interaktif makmal maya bagi Pelajar Kejuruteraan Elektrik, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Noorashikin (2003) Pembangunan cd rom interaktif makmal maya bagi pelajar Kejuruteraan Elektrik, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Razimah (2003) Penghasilan modul amalan keselamatan bagi meningkatkan tahap kesedaran pelajar di dalam makmal teknologi pembinaan (kerja kayu & perabot) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Parakkasi, Jaya (2003) Penghasilan dan penilaian modul web CD dalam P&P: penyenggaraan jalan raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rahmat, Nor Rasyida (2003) Penghasilan modul pengajaran guru bagi mata pelajaran sejarah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rahmat, Nor Rasyida (2003) Penghasilan modul pengajaran guru bagi mata pelajaran sejarah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rajamanickam, Segar (2003) Potensi keterlibatan pelajar kejuruteraan elektrik semester akhir KUiTTHO dalam bidang keusahawanan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rajamanickam, Segar (2003) Potensi keterlibatan pelajar kejuruteraan elektrik semester akhir KUiTTHO dalam bidang keusahawanan. Masters thesis, Kolej Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rali, Nurazura (2003) Hubungan perlaksanaan kurikulum dengan kompetensi graduan kejuruteraan awam lepasan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ramli, Anis Safinaz (2003) Penghasilan sistem pemasaran program pendidikan berterusan (e-pemasaran) berasaskan web bagi unit pendidikan berterusan KUiTTHO: kajian kebolehgunaan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ramli, Azuin (2003) Pembangunan modul pembelajaran kendiri pendidikan alam sekitar bagi pelajar sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ramli, Azuin (2003) Pembangunan modul pembelajaran kendiri pendidikan alam sekitar bagi pelajar sekolah menengah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ramli, Liza Suhana (2003) Penghasilan modul pembelajaran bahan kejuruteraan awam bagi kursus Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ramli, Liza Suhana (2003) Penghasilan modul pembelajaran bahan kejuruteraan awam bagi kursus Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ramli, Suhana (2003) Program latihan industri: keberkesanannya terhadap Pelajar Diploma Kejuruteraan di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rezali @ Abdul Sukor, Norzianis (2003) Sistem penilaian prestasi ke arah mencapai pentadbiran berkualiti : satu kajian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rubayee, Norazurah (2003) Penghasilan manual teknik penggunaan kaedah simulasi(TPKS) di bilik darjah dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi matapelajaran perniagaan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rukiman, Zaihasra (2003) Mengkaji kesesuaian penggunaan modul pembelajaran kendiri (MPK) jualan persendirian bagi mata pelajaran pengurusan promosi (P3704) di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rusli, Rusdi (2003) Pembinaan laman web teknik melukis pelan bangunan dengan AutoCAD2000 dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek lukisan kejuruteraan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Saari, Latenazuraini (2003) Penghasilan modul pembelajaran mesin elektrik berasaskan CD interaktif di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sahidun, Sahairil Azlan (2003) Penggunaan animasi melalui multimedia interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran elektrik dan elektronik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Saim, Mohamed (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan dalam bentuk CD-ROM bertajuk "Prosedur Ujian Bahan Binaan Jalan Raya". Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salem, Mohd Fadzli (2003) Kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer untuk mata pelajaran pengukuran di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salem, Mohd Fadzli (2003) Kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer untuk mata pelajaran pengukuran di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salian, Firhan (2003) Pembangunan panduan pembelajaran kendiri remote sensing berasaskan Web Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salim, Nurulhuda (2003) Penghasilan dan penilaian buku panduan penggunaan osiloskop. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salleh, Jidarulaila (2003) Hubungan gaya pengajaran guru dengan pencapaian akademik pelajar bagi mata pelajaran perdagangan di Sekolah Menengah Teknik Datuk Seri Mohd Zin Alor Gajah Melaka. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salleh, Mazlina (2003) Kriteria rekabentuk dalaman di bengkel kerja kayu Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salpidin, Doni Erizal (2003) Pembangunan modul pengajaran dan pembelajaran berkonsepkan multimedia interaktif untuk subjek kejuruteraan jalan raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Samsudin, Intan Shazila (2003) Penghasilan sistem e-template modul pusat pendidikan berterusan (PBB) KUiTTHO : kajian kebolehgunaan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Samsudin, Intan Shazila (2003) Penghasilan sistem e-template modul pusat pendidikan berterusan (PPB) KUiTTHO : kajian kebolehgunaan di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sanatora, Suhana (2003) Keberkesanan gaya pembelajaran berkumpulan (koperatif) terhadap prestasi pelajar sijil awam pembinaan semester 4 dalam mata pelajaran kejuruteraan jalan raya (C306). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Saringat, Mohd Zainuri (2003) Lecture assessment system (manage student attendance module and manage marks module). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Selamat, Norhanim (2003) Lecture assessment system(report module). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat, Norhanim (2003) Lecture assessment system(report module). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Seman, Rabi'ah (2003) Penghasilan dan penilaian modul kendiri interaktif bagi tajuk pengawalan di sebuah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shafee, Zakiah (2003) Mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar tahun akhir ijazah sarjana muda kejuruteraan di KUiTTHO dalam bidang keusahawanan dari aspek pengurusan modal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shafiai @ Shafii, Shafizah (2003) Punca dan tahap tekanan di kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shafiai @ Shafii, Shafizah (2003) Punca dan tahap tekanan dikalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shafie, Nurull Zuraida (2003) Tinjauan terhadap pengetahuan, kemahiran dan minat dalam bidang keusahawanan di kalangan peserta kursus jangka pendek anjuran Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shafie, Nurull Zuraida (2003) Tinjauan terhadap pengetahuan, kemahiran dan minat dalam bidang keusahawanan di kalangan peserta kursus jangka pendek anjuran Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shafie, Sanuzee (2003) Persediaan pelajar tahun akhir diploma akauntasi sebelum memasuki alam pekerjaan berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh majikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shafie, Zakiah (2003) Mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan di KUiTTHO dalam bidang keusahawanan dari aspek pengurusan modal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shaik Ismail, Siti Mahanum (2003) Pembangunan modul prinsip ekonomi dalam topik teori permintaan dan penawaran bagi pelajar diploma di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shuib, Azrul Hisham (2003) Penghasilan dan penilaian perisian kursus matapelajaran elektronik digit dan instrumentasi (perisian CDEDI). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Stapah @ Salleh, Mazuin (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri berasaskan komputer mata pelajaran prinsip elektrik (topik perintang). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sudar, Kalsom (2003) Satu tinjauan terhadap pengetahuan pengurusan kewangan dalam bidang keusahawanan bagi pelajar tahun akhir sarjana muda kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sudar, Kalsom (2003) Satu tinjauan terhadap pengetahuan pengurusan kewangan dalam bidang keusahawanan bagi pelajar tahun akhir sarjana muda kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Syed Ali Jamalullail, Syed Muwayat (2003) Aplikasi laman web dalam p&p amali hidraulik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Syed Hamid, Sharifah Yuhayu (2003) Strategi pemasaran di dalam bidang keusahawanan: sa tu tinjauan di kalangan pelajar katering, Sekolah Menengah Teknik Muar, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Syed Mohamed, Sharifah Rusniza (2003) Pengaruh susunatur perabot dan peralatan pembelajaran dalam ruang studio seni bina terhadap aktiviti pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Syed Nordin, Siti Zarida (2003) Kajian kesesuaian cd rom interaktif yang dibina bagi menghasilkan bahan pengajaran teknik dan vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Talibin, Md Najip (2003) Kesediaan guru pelatih KUiTTHO memantau keselamatan pelajar dalam proses pengajaran di Bengkel Kejuruteraan Pembuatan Politeknik Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tuan Mahmud, Tuan Rakiza (2003) Kemampuan politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melaksanakan program pendidikan khas bagi pelajar pekak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tuan Mohd Yasin, Sharifah Nurulhuda (2003) Penyediaan dan penilaian modul pelaksanaan pameran kejuruteraan elektrik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

W.Nawang, W. Khairuzaman (2003) Pembangunan manual proses pemesinan wire cut: Program Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

W.Nawang, W.Khairuzaman (2003) Pembangunan manual proses pemesinan wire cut: program kejuruteraan mekanikal KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wahab, Md Saidin (2003) Defect detection in high pressure die casting product using image processing technology. Masters thesis, University of South Australia.

Wan Hashim, Wan Ajrul Asward (2003) Penghasilan modul pengajaran kenderi prosedur penubuhan syarikat awam berhad bagi mata pelajaran keusahawanan untuk pelajar di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Hashim, Wan Ajrul Asward (2003) Penghasilan modul pengajaran kendiri prosedur penubuhan syarikat awam berhad bagi mata pelajaran keushawanan untuk pelajar di Politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Mahmud, Wan Mahzhir (2003) Penghasilan panduan keselamatan industri bagi kegunaan bakal graduan Kejuruteraan Elektrik Politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Mahmud, Wan Mahzhir (2003) Penghasilan panduan keselamatan industri bagi kegunaan bakal graduan kejuruteraan elektrik politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Mohd Nowalid, Wan Marina (2003) Persediaan kerjaya pelajar tahun akhir diploma akauntansi Politeknik dalam melahirkan K-Workes : satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Mohd Nowalid, Wan Marina (2003) Persediaan kerjaya pelajar tahun akhir diploma akauntansi politeknik dalam melahirkan k-workes : satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Sulong, Wan Norliana (2003) Pemahaman pelajar tingkatan lima katering terhadap bab kaedah memasak dalam mata pelajaran teknologi katering. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wong, Sie Woo (2003) Pembangunan portal pendidikan teknik dan vokasional: satu kajian awal di kalangan Pelajar Sarjana PTV Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Woo, Tze Keong (2003) Developing an engineering laboratory work webCD: non-destructive tests. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ya'akob, Hashamuddin (2003) Pendekatan web dalam pengajaran dan pembelajaran bagi kursus Pembangunan Keusahawanan di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ya'akob, Hashamuddin (2003) Pendekatan web dalam pengajaran dan pembelajaran bagi kursus Pembangunan Keusahawanan di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yahya, Nur Aziyati (2003) Kajian terhadap tahap persediaan pelajar diploma akauntasi politeknik berdasarkan kriteria pekerja yang dikehendaki majikan di firma audit. Masters thesis, Kolej Universiti Tekonologi Tun Hussein Onn.

Yahya, Siti Noor Saadah (2003) Pembangunan dan penilaian modul pembelajaran kendiri sistem catatan bergu (MPSCB). kajian pelajar semester satu, Jabatan Perdagangan, POLIMAS. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yunus, Zarina (2003) Kajian untuk mengenalpasti tahap ciri-ciri kecerdasan emosi (EQ) dikalangan pelajar dalam proses pengajaran & pembelajaran (P&P). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Yurani, Fadilah (2003) Pembinaan modul pembelajaran kendiri melalui laman web dalam matapelajaran pembuatan perabot bagi pelajar berkeperluan khas (pekak) Sekolah Pendidikan Khas Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yurani, Fadilah (2003) Pembinaan modul pembelajaran kendiri melalui laman web dalam matapelajaran pembuatan perabot bagi pelajar berkeperluan khas (pekak) Sekolah Pendidikan Khas Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Suhaili (2003) Kajian keberkesanan penggunaan cakera padat microsoft power point dalam proses P&P bagi subjek perakaunan kewangan satu di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Yusnita (2003) Kompetensi pensyarah dalam proses pengajaran: satu kajian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Zainab (2003) Penghasilan sistem pengurusan markah berkomputer di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Zuhaila (2003) Pembangunan dan penilaian panduan keselamatan di bilik dapur bagi pengajaran dan pembelajaran dalam pengurusan hotel katering. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusoff, Mohd Faizal (2003) Persepsi Pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, KUiTTHO terhadap manual pengendalian dan penyelenggaraan mesin pengetaman kayu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusoff, Rosni (2003) Penghasilan e-modul dalam pembangunan kurikulum kajidaya bahan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zainal, Mohd Shamian (2003) Statistical analysis and filter design for conducted emission noise. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zainal, Rizuan (2003) Kajian keberkesanan perlaksanaan program latihan industri Diploma Pengurusan Pelancongan Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zainal, Rizuan (2003) Kajian keberkesanan perlaksanaan programlatihan industri diploma pengurusan pelancongan Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zainal Abidin, Zuhairiah (2003) Image compression and encryption. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zaini, Mohd Zuhaidir (2003) Laman web pembelajaran elektronik ii: pembangunan dan aplikasi strategi pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakaria, Hamidah (2003) Penghasilan laman web di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi subjek kejuruteraan jalan raya di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakaria, Leilawati (2003) Membangunkan bahan pengajaran berasaskan komputer untuk subjek sistem kenderaan di Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zamhuri, Nur Hani (2003) Penghasilan glosari subjek perakaunan kos di kalangan pelajar semester enam diploma akauntansi: satu tinjauan di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zamri, Norman (2003) Pembangunan cakera padat (CD) modul pembelajaran kendiri (MPK) undang-undang kontrak bagi kegunaan pelajar jabatan perdagangan di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

This list was generated on Mon Dec 11 10:29:46 2023 +08.